14.08.2018

Dekaanit, laitosjohtajat ja henkilöstö kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Dekaanit

Poikkeus, Anna-Maija, dekaani

Leppänen Paavo, varadekaani (tutkimus)

Lappalainen Raimo, varadekaani (koulutus)

Päälliköt

 

Hassinen, Paula, hallintopäällikkö

Kesonen, Riitta, opintopäällikkö

Laitosten johtajat ja varajohtajat


Laitosten nimet toimivat linkkeinä laitosten henkilökuntaluetteloihin, joista löydät tarkemmat yhteystiedot.

Kasvatustieteiden laitos 

Opettajankoulutuslaitos

Psykologian laitos

Tiedekunnan henkilökunta

Tiedekunnan koulutuspalvelut (opintoasiat)


Tiedekunnan hallintopalvelut (hanke-, henkilöstö-, matka-, sihteeri- ja talousasiat)

 

Laitokset