11.09.2017

Dekaanit, laitosjohtajat ja henkilöstö kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Dekaanit

Laakso, Marja-Leena, dekaani

Poikkeus, Anna-Maija, varadekaani

Seikkula Jaakko, varadekaani

Päälliköt

 

Hassinen, Paula, hallintopäällikkö

Kesonen, Riitta, opintopäällikkö

Laitosten johtajat ja varajohtajat


Laitoksien nimet toimivat linkkeinä laitoksien henkilökuntaluetteloihin, josta löydät tarkemmat yhteystiedot.

Kasvatustieteiden laitos 

Opettajankoulutuslaitos

Psykologian laitos

 Tiedekunnan henkilökunta

 

Tiedekunnan koulutuspalvelut (opintoasiat)


Tiedekunnan hallintopalvelut (hanke-, henkilöstö-, matka-, sihteeri- ja talousasiat)

.

Laitokset