Dosentit

 

 

Dosentin arvoa hakevan henkilön tulee keskustella oppiaineen pääedustajan/laitoksen johtajan kanssa dosentin arvon hakemiseen liittyvistä asioista (dosentuurin tarpeellisuudesta, alasta ja sen mahdollisesta täsmennyksestä) ennen hakuprosessiin ryhtymistä. /A person planning to apply for the title should discuss with the main representative of the subject field or head of department about matters relative to the application (about the necessity of docentship, the suggested field and its possible specification) before launching the application process.

Tällä lomakkeella haetaan dosentin arvoa Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta. / Please, use this form to apply the title of docent at the Faculty of Education and Psychology

 Dosentin arvon hakulomake / Docentship Application