01.02.2018

Poikkeus Anna-Maija, Professori, dekaani

PhD
Poikkeus Anna-Maija, Professori, dekaani
Puhelinnumero:
+358408053363
Lyhytnumero:
7719
Huone:
RUU A238

Kotisivut

Opetus

 • Kasvatuspsykologian perus-, aine- ja syventävät opinnot
 • Esi- ja alkuopetus
 • Kehityspsykologia (oppiminen ja oppimisvaikeudet, motivaatio, sosiaaliset taidot)
 • Kehityksen arvioinnin ja luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimisen menetelmät
 • Pro gradu tutkielmien ja jatko-opintojen ohjaus

 

Tutkimusalat

 • Lukutaidon, matematiikan taitojen ja motivation kehityspolut ja niihin vaikuttavat tekijät
 • Opettajan ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet ja opetusryhmien ohjauskäytännöt
 • Sosiaalist taidot, toverisuhteet ja itsesäätelytaidot
 • Lukemisvaikeus riskiin liittyvä pitkittäistutkimus
 • Varhaisten kognitiivisten taitojen, kielen ja lukemisvalmiuksien arviointi

 

Tutkimushankkeet

 1. Alkuportaat seurantatutkimus, I-vaihe 2006-2011, II-vaihe 2013-2016
 2. Akatemian Skidikids ohjelman hanke 2013-2015: Syrjäytymisen ehkäiseminen koulussa: osallistavien vuorovaikutusprosessien tukeminen alakoulusta yläkouluun sirryttäessä
 3. Lapsen kielen kehitys ja familiaaninen dysleksiariski (LKK), 1997-1999, 2000-2005, Lyytinen ym., 2013-2015 Ahonen, Torppa ym.

Julkaisut