09.10.2017

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Faculty Council of the Faculty of Education and Psychology

Toimikaudella 18.5.2016 -31.12.2017. Period continuing year 2017.

 

Puheenjohtajana toimii dekaani Marja-Leena Laakso,  Dean

Varsinaiset jäsenet, (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Members, (Vice members)

 
Professorit, Professors
 • Aro Mikko (Eteläpelto Anneli)
 • Leppänen Paavo (1. Aunola Kaisa, 2. Salmela-Aro Katariina)
 • Marttunen Miika (Puolimatka Tapio)
 • Nurmi Jari-Erik (1. Ahonen Timo, 2. Lappalainen Raimo)
 • Poikkeus Anna-Maija (1. Viiri Jouni, 2. Alanen Riikka)
 • Tarnanen Mirja (Saloviita Timo)
Muu henkilökunta, Other staff
 • Kiuru Noona, yliopistotutkija (Suutama Timo, yliopistonopettaja)
 • Leppiniemi Markus, lehtori (Koski Kirsti, lehtori)
 • Nokia Miriam, akatemiatutkija (Hämäläinen Jarmo, yliopistotutkija)
 • Rautiainen Matti, lehtori  (Kostiainen Emma, lehtori)
 • Turja Leena, yliopistonlehtori (Paloniemi Susanna, yliopistonlehtori)
Opiskelijajäsenet, Students
 • Junttila Jenna()
 • Kudjoi Ekku (Alfthan Tuomas)
 • Rautiainen Heidi (Karppinen Sonja)
 • Toikka Teppo (Ala-Keturi Terhi)
Ulkopuoliset jäsenet, External members
 • perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen (Jyväskylän kaupunki)
 • lastenpsykiatrian ylilääkäri Kirsi Mustonen (Keski-Suomen keskussairaala)