06.08.2018

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Faculty Council of the Faculty of Education and Psychology

Toimikaudella 1.1.2018 -31.12.2021.

 

Pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii de­kaa­ni Poik­keus Anna-Mai­ja ,  Dean Poikkeus Anna-Maija

Var­si­nai­set jä­se­net, (su­luis­sa hen­ki­lö­koh­tai­set va­ra­jä­se­net)
Members, (Vice members)

 
Professorit, Professors
 • Alasuutari Maarit (Rönkä Anna)
 • Holma Juha (Aunola Kaisa)
 • Lappalainen Raimo (Leppänen Paavo)
 • Lerkkanen Marja-Kristiina (1. Alanen Riikka, 2 Saloviita Timo)
 • Marttunen Miika
 • Tarnanen Mirja (Viiri Jouni)

Muu henkilökunta, Other staff

 • Eskelä-Haapanen Sirpa, yliopistonlehtori (Lehtinen Antti, yliopistonopettaja)
 • Leppiniemi Markus, lehtori (Koski Kirsti, lehtori)
 • Terävä Johanna, yliopistonlehtori (1. Viitala Riitta,lehtori,  2. Paloniemi Susanna, yliopistonlehtori)
 • Parviainen Tiina, yliopistotutkija (Hämäläinen Jarmo, yliopistotutkija)

Opiskelijajäsenet, Students

 • Huostila Kimmo (Valtonen Jutta)
 • Karppinen Sonja (Sorvila Nuutti)
 • Autio Tiina (Kudjoi Ekku)
 • Holopainen Lisa (Veikkolainen Veera)

 

 
Ulkopuoliset jäsenet, External members
 • Perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen
 • Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen