28.06.2018

Tohtorikoulun johtoryhmä

Tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmän vastuulla ovat seuraavat valmistelutehtävät:

 • keskustelu ja päätösesitysten tekeminen isommista linjauksista (esimerkiksi opetussuunnitelman, arvioinnin, artikkelimuotoisen väitöskirjan rakenteen kriteerit)
 • yliopiston tutkijakoululta tulevien lausuntopyyntöjen käsittely
 • tohtorikoulutuksen auditointiin ja laadun valvontaan liittyvät tehtävät
 • ongelmallisten tilanteiden ratkaisuesitykset (valitukset, lausunnot)
 • tohtorikoulutettavien työsuhteisiin liittyvien valintojen periaatteet ja oikeudenmukaisuuden kysymykset (läpinäkyvyys)

Tohtorikoulun johtoryhmän jäsenet vuosina 2018 -2021:

 • Paavo Leppänen, tutkimuksen varadekaani, pj.
 • Raimo Lappalainen, koulutuksen varadekaani, varalla Aarno Laitila
 • Taru Feldt, PSYTO:n puheenjohtaja, varalla Saija Mauno
 • Anna Rönkä, KLA:n tutkimusjohtaja, KASTO:n puheenjohtaja
 • Miika Marttunen (aikuiskasvatustiede ja kasvatustiede)
 • Marja-Kristiina Lerkkanen (OKL)
 • Päivi Häkkinen (KTL)
 • Ryhmän sihteerit: Koordinaattori Tiina Hokkanen ja tutkimuskoordinaattori Satu Perälä-Littunen

Varajäseninä kasvatustieteiden puolelta:

 • Terhi Nokkala (KTL)
 • Markus Hähkiöniemi (OKL)
 • Hannu Savolainen (erityispedagogiikka)
 • Niina Rutanen (varhaiskasvatustiede)