30.06.2017

Tohtorikoulun johtoryhmä

Tiedekunnan johtoryhmän vastuulla ovat seuraavat valmistelutehtävät:

 • keskustelu ja päätösesitysten tekeminen isommista linjauksista (esimerkiksi opetussuunnitelman, arvioinin, artikkelimuotoisen väitöskirjan rakenteen kriteerit)
 • yliopiston tutkijakoululta tulevien lausuntopyyntöjen käsittely
 • tohtorikoulutuksen auditointiin ja laadun valvontaan liittyvät tehtävät
 • ongelmallisten tilanteiden ratkaisuesitykset (valitukset, lausunnot)
 • tohtorikoulutettavien työsuhteisiin liittyvien valintojen periaatteet ja oikeudenmukaisuuden kysymykset (läpinäkyvyys)

Tohtorikoulun johtoryhmän jäsenet:

 • Varadekaani Anna-Maija Poikkeus
 • Varadekaani Jaakko Seikkula (varajäsen: Juha Holma)
 • Professori Maarit Alasuutari
 • Professori Mirja Tarnanen
 • Professori Miika Marttunen
 • Professori Hannu Savolainen
 • Professori Päivi Häkkinen (varajäsen: Terhi Nokkala)
 • Professori Paavo Leppänen (varajäsen: Markku Penttonen)
 • Professori Kaisa Aunola  (varajäsen: Noona Kiuru)
 • Professori Katariina Salmela-Aro (varajäsen: Jari-Erik Nurmi)
 • Koordinaattori Tiina Hokkanen
 • Tutkimuskoordinaattori Satu Perälä-Littunen