21.03.2019

Tutkimus kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Tammikuussa 2017 muodostettu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on selkeästi profiloitunut, kansainvälisesti sekä kansallisesti arvostettu kärkitoimija, joka muodostaa vetovoimaisen ja monitieteisen osaamisen ja tutkimuksen keskittymän yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa. Tiedekunta vahvistaa yliopiston näkyvyyttä monitieteisen oppimisen ja opetuksen tutkimuksen alueella.

tdk-kuvio.png

Kansainvälisesti ja kansallisesti vaikuttavaa tutkimusta seuraavilla vahvuusalueilla:

1) Vuorovaikutus oppimisessa, kasvatuksessa ja terapiassa
2) Oppiminen
• oppimisvaikeudet, kognitiivinen kehitys, tunteet ja motivaatio, digitalisaatio, vertaissuhteet
• oppimisen neuraalinen perusta, kehittyvät aivot
3) Perhe ja lapsuus
• kasvu- ja oppimisympäristöt, osallisuus, vanhemmuus ja perhesuhteet
4) Työelämä
• työssä oppiminen, hyvinvointi, identiteetti, toimijuus ja johtajuuden tutkimus
5) Opetus, ohjaus ja koulutus
• pedagoginen tutkimus ja oppimisympäristöihin ja osallisuuteen liittyvä kokeileva tutkimus, koulun kehittäminen, mobiili- ja verkkointerventiot, kansainvälisyys, kulttuurinen monimuotoisuus ja monikielisyys, koulutuksen yhdenvertaisuus, hyvinvointi, demokratia ja toimijuus


Kasvatustieteiden tutkimusalueet

(aiemman tutkimusstrategian mukaisesti jaoteltuna, ks. tutkimuksen nettisivut)

Psykologian laitoksen tutkimusalueet

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on päätoimijana Suomen Akatemian profilointirahoituksella toimivassa MultiLeTe -hankkeessa (Jyväskylä Centre for Research on Learning and Teaching).

Mukana erityisesti seuraavissa yliopiston nousevien alojen tutkimusteemoissa:

  • Monitieteinen aivotutkimus (syksyllä 2016 jätetty profilointihanke)
  • Pedagogiikka ja digitaalisuus monimuotoistuvissa oppimisympäristöissä

 

Tiedekunnan strategisin hankkein kehitetään