IKI - Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Avainsanat: kielipedagogiikka, kielitietoisuus, kielikasvatus

Tutkimushankkeen lyhyt kuvaus: 

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ajankohtaiseen tutkimustietoon nojaava innovatiivinen kielikasvatuksen malli, joka muodostaa yhtenäisen jatkumon varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun saakka edistäen kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria

Mallin pohjaa varten kartoitetaan kieltenopetuksen pedagogisia innovaatioita. Koulujen ja opettajien hyvät käytännöt halutaan tunnistaa, jakaa ja kehittää eteenpäin. Hanke vastaa kipeään tarpeeseen vahvistaa kielikasvatuksellista toimintakulttuuria ja vakiinnuttaa pedagogisia innovaatioita ja toimivia käytänteitä.

Hankkeessa tuotetaan opettajankouluttajien, opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyönä 1) työkaluja tuleville ja jo työelämässä oleville kaikkien äidinkielten, vieraiden kielten ja suomi toisena kielenä opettajille ja 2) yhteisöjen toimintakulttuuria kehittäviä käytänteitä.

Konkreettisena tuloksena syntyy tutkimusperustaisesti kehitetty kielikasvatusta ohjaava pedagoginen kartta varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Lisäksi tuotetaan avoimeen jakoon kompassi eli työkalu, jolla yhteisöt voivat kehittää omaa kielikasvatustaan soveltaen ja varioiden hankkeessa tuotettuja hyviä käytänteitä ja materiaaleja.

IKI pähkinänkuoressa:

  • Opettajien ja koulujen kielipedagogiikan ja kielitietoisen toimintakulttuurin käytänteet näkyviksi.
  • Keväällä 2019 suoritetaan observointeja ja haastatteluja yhteistökouluilla.
  • IKI yhdistää kielitietoisen opetuksen, kieltenopetuksen ja kielitietoisen kieltenopetuksen.
  • Lisätietoa hankkeesta täältä

 

 

Ota yhteyttä:

Yliopistonlehtori Josephine Moate (josephine.m.moate@jyu.fi),

Projektitutkija Tea Kangasvieri (tea.s.m.kangasvieri@jyu.fi)

Aikataulu

09/2018 - 08/2021                                  

Rahoitus

Kokonaisbudjetti 778 000€

 

kartta_iki.png

 

Hankkeessa mukana:

Picture1.png

 

Picture2.png

Picture3.png

Löydät meidät myös somesta:  twitter-3x.png  facebook-3x.png