Ihmistieteiden Metodikeskus (IHME)

 

JYU_-IHME_kuva_sininen_tausta (002).jpg

                                                                                                                                          (kuva: shutterstock.com)

IHME tarjoaa Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijoille ja tutkijoille tutkimusmenetelmien koulutusta yli tiedekuntarajojen. Keskittymällä ihmistieteiden metodologian tutkimus- ja koulutustoimintaan se täydentää Jyväskylän yliopiston vahvuutta ihmistieteiden alueella.

IHME järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myös tieteenfilosofiaan ja -etiikkaan sekä yleisiin tutkijantaitoihin ja ohjaajakoulutukseen liittyvää opetusta ja seminaareja. IHME osallistuu aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin metodiopetuksen verkostoihin sekä edistää toiminnallaan tieteiden välistä tutkimusyhteistyötä ja tutkimusmenetelmien innovatiivista käyttöä.

RSS-feed

Ajankohtaista