08.02.2018

Palautekysely

Festareihin osallistui yli 420 henkilöä. Kiitokset kaikille anonyymia palautetta antaneelle 82 henkilölle! Vastaajista 81 % oli jatko-opiskelijoita, 12 % jo väitelleitä ja 7 % muita. Festivaali arvoasteikolla 1-5 (1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=todella hyvä ja 5=erinomainen):

Sisällöllinen arvosana: keskiarvo 3,67, mediaani 4
Arvosana käytännön järjestelyistä: 3,8, mediaani 4
Yleisarvosana: 3,7, mediaani 4

Otteita palautteesta

Ruusuja

"Monipuolinen ja runsas ohjelma. Mahdollisuus valita kaikkein kiinnostavinta. Ajankohtaista tietoa ja perustietoa tarjolla, eli jokaisen oman tason mukaista valittavaa."

"Parasta oli olla metodien "äärellä" kaksi päivää. Työn ohella väitöstä tekevänä sai kokea kuuluvansa akateemiseen yhteisöön, pääsi taas kärryille, mistä tällä foorumilla puhutaan."

"Sai paljon tietoa erilaisista metodeista ja pääsi itse valitsemaan ne metodit, joihin halusi perehtyä tai joista tarvitsi lisätietoja."

"Kiinnostava kokonaisuus. Ohjelman monipuolisuus. Menetelmätarjonnasta uusia näkökulmia."

"Puhujat jotka olivat avoimia, innovatiivisia ja rohkeita sekä kriittisiä, mutta samalla kykenivät puhumaan oppiainerajojen yli."

"Sessiot olivat sopivan mittaisia. Kattaus oli monipuolinen ja esiintyjät hyvin valmistautuneita. Olin tyytyväinen kaikkiin esityksiin. Keynote-puhujat olivat kaikki hyviä valintoja; riittävän yleiset aiheet kaikille osallistujille seurattavaksi ja oman alansa vahvoja asiantuntijoita. Kiitokset järjestäjille; olin erityisen tyytyväinen vuoden 2017 metodifestivaaleihin."

"Kahvit, keksit ja banaanit yms. eväät oli hyviä :)"

 Risuja

"Kaipaisin yhdenmukaisuutta sessiokuvauksen ja session esitysten sisältöjen välillä. Käytännönläheisyys auttaisi myös opiskelijoita konkreettisesti."

"There were too many interesting sessions at the same time, perhaps having more sessions which are shorter would have given the chance to learn more."

"Oli ehkä aika kasvatustiedepainotteinen."

"Monografian tekijätkin olisi voitu huomioida sen sijaan että artikkeliväikkärin tekijöille oli oma sessionsa."

"Diat etukäteen tarjolle ainakin niitä varten, jotka ovat paikalla opiskelemassa."

"Rutinoitunut käytännön harjoittelu näkyi joustavana ja ajoissa pysyvänä toimintana. Viimeisen session lopetuksen olisi voinut aikatauluttaa niin, että Helsingin junaan lähtijöille olisi ollut vähän enemmän aikaa kävellä junalle, nyt oli tylsä lähteä viimeisestä, kiinnostavasta sessiosta hieman kesken."

"Tarjottavat samaan pöytään kahvien kanssa ettei tarvitse moneen kertaan jonottaa."