Lapsi- ja perhetutkimus

Verkosto on Jyväskylän yliopiston lapsi-, lapsuus-, nuoriso- ja perhetutkimuksen monitieteinen, kansainvälinen huippututkimuksen keskittymä, joka profiloituu korkeatasoisen, kansainväliset kriteerit täyttävän tutkimustoiminnan paikaksi.

Missionamme on lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen monitieteistä tutkimusperustaisuutta ja laaja-alaista verkostoitumista hyödyntäen.

Toimintaamme kuuluu

  • tutkijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen yliopiston sisällä 
  • kansainvälinen tutkimusyhteistyö
  • kansallinen ja paikallinen sidosryhmäyhteistyö
  • monitieteisen jatkokoulutusseminaarin tarjoaminen lapsi- ja perhetutkimuksen tohtoriopiskelijoille 
  • erilaiset tapahtumat ja koulutukset tutkijoille, opiskelijoille sekä aihepiiristä kiinnostuneille yliopiston ulkopuolella