15.03.2019

OIVA - Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

 

"Se on pilvi, joka tippui maahan ja sillä on neljä jalkaa. Ei ole häntää! Se on naru, josta pidetään kiinni siitä pilvestä."

Tekijän kuvaus OIVA-logon hahmosta

 

OIVA-hankkeessa pilotoidaan Jyväskylän kaupungin toimijoiden ja eri sidosryhmien kanssa uusia toimintamalleja ja -tapoja lasten oikeuksien ja osallisuuden edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kasvatuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä integroida nämä seikat osaksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillisia toimintaympäristöjä. Tavoitteena on luoda perusta demokraattiseksi kansalaiseksi kasvamiselle ja lasten oikeuksien toteutumiselle.

OIVA-hankkeeseen liittyen järjestetään kalenterivuonna 2019 osallistujille ilmainen 25 opintopisteen opintokokonaisuus, jossa on mukana JYU:n tutkinto-opiskelijoita sekä varhaiskasvatuksessa tai esi- ja alkuopetuksessa työskenteleviä täydennyskouluttautujia.

OIVA-hanketta johtaa varhaiskasvatustieteen professori Maarit Alasuutari ja koordinaattorina toimii yliopistotutkija Eija Sevón. Hankkeen toteuttajana on yliopiston monitieteinen lapsi- ja perhetutkimuksen keskus, jota koordinoi kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta.

Aika: 1.9.2018-31.8.2021
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: Eija Sevón, 040 805 3650, eija.sevon@jyu.fi

OIVA-hanke Twitterissä

oivacollage.jpg

Kuvassa OIVA-hankkeen tekijöitä. Vasemmalla ylhäällä kuvassa hankkeen johtaja Maarit Alasuutari, alimmaisessa kuvassa hankkeessa työskentelevät Minna Ranta, Paula Hautala, Marleena Mustola ja Kirsi Heinonen sekä hankkeen koordinaattori Eija Sevón.