27.01.2017

Varhaiskasvatus lasten näkökulmasta

Tutkimushankkeen nimi

Varhaiskasvatus lasten näkökulmasta

Hankkeen esittely

Hankkeessa tarkastellaan, miltä päivähoito näyttää lasten näkökulmasta ja miten he tulkitsevat omaa asemaansa päivähoidossa. Tutkimuksen aineisto kerättiin päiväkodeissa ja perhepäivähoitopaikoissa eri puolilla Suomea osana varhaiskasvatusta koskevan lain valmisteluprosessia. Se käsittää lasten ottamia valokuvia hoitopaikasta ja heidän pääosin ryhmämuotoisia keskustelujaan näistä kuvista. Teoreettisesti tutkimus sijoittuu muun muassa lapsuudentutkimuksen ja hallinnan analytiikan kentille. Sen tutkimusote on kvalitatiivinen.

Asiasanat

Päivähoitoinstituutio, varhaiskasvatus, lapsuus, hallinta, osallistavat tutkimusmenetelmät

Tutkijat

Maarit Alasuutari
maarit.alasuutari@jyu.fi
+358408053513

Yhteistyö

Kirsti Karila (Tampereen yliopisto)

OKM