31.07.2018

Dokumentaatio varhaiskasvatuksessa

Hankkeen keskiössä ovat lapseen liittyvä dokumentointi ja kirjaaminen varhaiskasvatuksessa. Hankkeen tutkimuskysymykset liittyvät dokumenttien vaikutuksiin varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, niiden merkitykseen lasten ja lapsuuksien sekä professionalismin näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan dokumenttien roolia vanhempien ja kasvattajien yhteistyössä. (Alasuutari)

Tutkimushankkeen nimi

Dokumentaatio varhaiskasvatuksessa

Hankkeen esittely

Hankkeen keskiössä ovat lapseen liittyvä dokumentointi ja kirjaaminen varhaiskasvatuksessa. Ne ymmärretään toimijoiksi, jotka tuottavat instituutiot ja jotka ovat aktiivisessa roolissa institutionaalisissa käytännöissä. Hankkeen tutkimuskysymykset liittyvät dokumenttien vaikutuksiin varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, niiden merkitykseen lasten ja lapsuuksien sekä professionalismin näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan dokumenttien roolia vanhempien ja kasvattajien yhteistyössä. Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia käyttäen vuorovaikutus-, haastattelu- ja dokumenttiaineistoja.

Asiasanat

Lapsen dokumentaatio, dokumenttien toimijuus, varhaiskasvatus, lapsuus, dokumentalismi, hallinta

Tutkijat

Maarit Alasuutari
maarit.alasuutari@jyu.fi
+358408053513

Tohtorikoulutettavat

Sofia Perälä