31.07.2018

Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot

Minäpystyvyyteen liittyvien käsitysten on näytetty olevan keskeisiä työskentelyyn kiinnittymisen, ponnistelun ja motivaation kannalta. Siitä huolimatta, oppimisvaikeusinterventiot kohdentuvat valtaosin kognitiivisiin, taitospesifeihin oppimisvaikeuksien piirteisiin. Hankkeen päätavoite on tutkia minäpystyvyyteen suoraan kohdentuvien interventioiden vaikutusta lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia. (Aro, Viholainen)

Tutkimushankkeen nimi

Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot

Ulkopuolinen rahoittaja

Suomen Akatemia 264344; 2013-2015 (konsortiohanke Niilo Mäki Instituutin kanssa)

Hankkeen esittely

Oppimisvaikeuksien tiedetään altistavan koulutuksesta syrjäytymiselle. Oppimisvaikeuksia koskevien tutkimusten mukaan kognitiivisten tekijöiden lisäksi tunteisiin ja motivaatioon liityvät tekijät vaikuttavat taitojen kehittymiseen. Minäpystyvyyteen liittyvien käsitysten on näytetty olevan keskeisiä työskentelyyn kiinnittymisen, ponnistelun ja motivaation kannalta. Siitä huolimatta, oppimisvaikeusinterventiot kohdentuvat valtaosin kognitiivisiin, taitospesifeihin oppimisvaikeuksien piirteisiin. Hankkeen päätavoite on tutkia minäpystyvyyteen suoraan kohdentuvien interventioiden vaikutusta lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Tutkimuksiin osallistuu alakouluikäisiä lapsia, joilla on lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus tai ADHD. Minäpystyvyyteen kohdentuvan lisätuen vaikutusta verrataan pelkästään taidon harjoittelua sisältäviin interventioihin. Myös minäpystyvyyteen liittyvien käsitysten, intervention vaikutusten, ja lasten omien kokemuksien yhteyksiä tarkastellaan.

Asiasanat

minäpystyvyys, oppimisvaikeudet, ADHD, interventio,

Tutkijat

Mikko Aro (PI)
mikko.t.aro@jyu.fi
+358408053632

Helena Viholainen

(In Niilo Mäki Institute: Tuija Aro (PI), Tuire Koponen, Paula Salmi, Vesa Närhi, Mika Paananen)

Tohtorikoulutettavat

Pilvi Peura, Riikka Sorvo

Yhteistyö

Ann Dowker, University of Oxford, UK

Rob Klassen, University of York, UK