05.11.2018

CHILDCARE

Tyttö laiturilla. Anu Kuukka.
Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä – CHILDCARE

CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ydinkysymyksenä on, sisältyykö näihin paikallisesti vaihteleviin tukiin ja palveluihin eriarvoistavia mekanismeja. Kysymykseen haetaan vastauksia tutkimalla lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen tarjontaa kunnissa, vanhempien lastenhoidon valintoja ja näiden seikkojen myötävaikutuksella muodostuvia lapsen varhaiskasvatuksen polkuja. Eriarvoistumisen kysymyksiä tutkitaan yhtäältä perheiden ja lasten välillä, toisaalta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan mahdollista alueellista eriarvoistumista palvelujen tarjonnassa ja saatavuudessa.

Tutkimushanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä, ja se ajoittuu vuosille 2015-2020. Kyseessä on monimenetelmäinen seurantatutkimus, joka toteutetaan kymmenessä kunnassa eri puolilla Suomea. Tutkimukseen liittyy yhteistyö tutkimuskuntien ja useiden kansallisten yhteistyötahojen kanssa.  Tutkimusta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (Suomen Akatemia).

Lisätietoa hankkeen taustasta ja tavoitteista. Voit seurata hankettamme myös sosiaalisessa mediassa sekä blogissa.

Ajankohtaista | News

 

Hankkeen johtaja | Research Director
Maarit Alasuutari
maarit.alasuutari(at)jyu.fi

Hankkeen varajohtaja | Assistant Director
Katja Repo
katja.repo(at)uta.fi

Osahankkeen johtaja,
vuorovaikutusvastaava | Head of the Research Team, Director of Communication
Kirsti Karila
kirsti.karila(at)uta.fi

Osahankkeen johtaja | Head of the Research Team
Johanna Lammi-Taskula
johanna.lammi-taskula(at)thl.fi