11.03.2019

Julkaisut

käsi.jpg

2019

Repo, K., Kuukka, A., & Eerola, P. (2019) Lasten kotihoito ja sen taloudellinen tukeminen: kunnallisten luottamushenkilöiden näkökulma. Janus Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 27 (1), 55-71.

2018

Alasuutari, M. (2018) Tasa-arvokysymysten uusi tuleminen. Yhteiskuntapolitiikka 4/2018, 347.

Hietamäki, J. , Repo, K. & Lammi-Taskula, J. (2018) Työsuhteen omaavat äidit lasten kotihoidon tuella – kotihoidon perustelut. Yhteiskuntapolitiikka 4/2018, 412-421.

Kauppinen, A. & Alasuutari, M. (2018) Esiopetusvuoden palvelukokonaisuudet lasten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Varhaiskasvatuksen tiedelehti JECER 7 (1), 147-169.

Lammi-Taskula, J. & Siippainen, A. (2018) Vanhempien vuorotyö, lasten hyvinvointi ja yhteistyö vanhempien kanssa varhaiskasvatuksessa. Yhteiskuntapolitiikka 4/2018, 422-426.

Närvi, J., Lammi-Taskula, J., Hietamäki, J., Malander, J. & Repo, K. (2018) Nelivuotiaiden lasten hyvinvointi ja palvelut: CHILDCARE-hankkeen NEVA-kyselytutkimuksen tuloksia viidestä kunnasta. THL: Työpapereita 24/2018.

Paananen, M, Eerola, P., Repo, K. & Alasuutari, M. (2018) Unravelling conceptualization of (in)equality in early childhood education and care system. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.

Paananen, M., Räikkönen, E. & Karila, K. (2018) Yksivuotiaiden lasten huoltajien subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamiseen liittyvät asenteet ja niitä selittävät tekijät. Yhteiskuntapolitiikka 4/ 2018, 360-373.

Ruutiainen, V. (2018) Johan on markkinat! Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen muutoksessa. Ruusupuiston kärkiuutiset 4/ 2018. 

Ruutiainen, V., Alasuutari, M. & Karila, K. (2018) Markkinoistuvat varhaiskasvatuspalvelut. Yhteiskuntapolitiikka 4/ 2018, 441-447.

Siippainen, A. (2018) Sukupolvisuhteet, hallinta ja subjektifikaatio: etnografinen tutkimus lasten ja aikuisten suhteista vuorohoitopäiväkodissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 4. 

Terävä, J., Kuukka, A. & Alasuutari, M. (2018) Miten lastenhoidon ratkaisuja saa perustella? Vanhempien puhetta 1–2-vuotiaan lapsensa hoitoratkaisuista. Yhteiskuntapolitiikka 4/2018, 349-359.

2017

Hietamäki, J.,  Kuusiholma, J., Räikkönen, E., Alasuutari, M., Lammi-Taskula, J., Repo, K.,  Karila, K., Hautala, P.,  Kuukka, A.,  Paananen, M.,  Ruutiainen, V. & Eerola, P. (2017) Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä : CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 24/2017. Helsinki.

Kauppinen, A. & Mykkänen, J. (2017) Kirjavaa ja eriarvoistavaa – esiopetusikäisen hoito, kasvatus ja opetus. Ruusupuiston uutiset 3.

Karila, K., Eerola, P., Alasuutari, M., Kuukka, A. & Siippainen, A. (2017) Varhaiskasvatuksen järjestämisen puhekehykset kunnissa. Yhteiskuntapolitiikka 4/2017, 392-403.

Lammi-Taskula, J. & Hietamäki, J. (2017) Yksivuotiaiden vanhemmat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Osa tarvitsisi enemmän tukea ja huomiota. Kvartti 3/2017 

2016

Alasuutari, M., Hautala, P., Karila, K., Lammi-Taskula, J. & Repo, K. (2016) Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset. CHILDCARE-tutkimuskonsortio. Tilannekuvaraportti 2015. Suomen Akatemia.

Kuukka, A. (2016) Laaja CHILDCARE-hanke yhdenvertaisuuden jäljillä. Kokonaiskuva lastenhoito- ja varhaiskasvatuspalveluista. Jyväskylän yliopiston lehti Tiedonjyvä 2/2016.

Repo, K. (2016) Lastenhoito, investoitu lapsi ja lapsen ääni. Teoksessa A. Halmetoja, P. Koistinen & S. Ojala (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Esseitä sosiaalipolitiikasta ja sen tavoitteista. Tampere: Tampere University Press, 67–73.