13.04.2017

Strateginen tutkimus ja tasa-arvoinen yhteiskunta

stn.logo

CHILDCARE-tutkimushanke on Strategisen tutkimuksen neuvoston (Suomen Akatemia) rahoittama tutkimushanke. Strategisen tutkimuksen neuvosto on uusi ja innovatiivinen rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on rahoittaa strategisesti tärkeää, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, jolla tuotetaan ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Strategisesta tutkimuksesta haetaan tukea tiedolla johtamiseen, ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseen ja ideoita elinkeino- ja työelämän tulevaisuuteen. Samalla luodaan ja kehitetään uutta vuorovaikutteista toimintatapaa, jossa yhteiskunnan kannalta merkittävä ja korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa monipuolisesti kansalaiset, tiedonkäyttäjät ja yhteiskunnalliset vaikuttajat.

CHILDCARE on mukana Tasa-arvoinen yhteiskunta -tutkimusohjelmassa. Tutkimusohjelmassa perehdytään tasa-arvoon ja sen edistämiseen. Miten tasa-arvo toteutuu suomalaisessa yhteiskunnassa? Mitkä mekanismit tuottavat puolestaan eriarvoistumista? Millaisella politiikalla tasa-arvoa voidaan edistää? Miten luoda toimintatapoja ja kulttuuria, jotka edistävät yhtäläisiä mahdollisuuksia ja osallisuutta?

Tutkimus- ja vuorovaikutustoiminnallaan CHILDCARE-hanke osallistuu tasa-arvoisemman Suomen rakentamiseen ja uudenlaisen keskustelukulttuurin synnyttämiseen.