ULA - Uutta luova asiantuntijuus

ULA - Uutta luova asiantuntijuus

 

Photo 21-11-2017, 20.32.44.jpg

Mikä on ULA?

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA) -hanke on neljän yliopiston laaja kehittämishanke, jonka lähtökohtana on ilmiölähtöinen ja elinikäinen oppiminen. Hanke pyrkii siltaamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja tukemaan opettajien, opettajaopiskelijoiden ja opettajankouluttajien yhteistyötä monin eri tavoin. Sen oppimista ja opetustyötä läpileikkaavia teemoja ovat muun muassa monilukutaito ja kielitietoisuus, tasa-arvoinen ja demokraattinen koulu, tutkiva työote, kollegiaalinen yhteistyö, oppilaiden motivaatio, käyttäytyminen ja kiinnittyminen, vuorovaikutus ja digitaalisuus sekä oppiainerajat ylittävä yhteistyö. Hankkeen toiminta tähtää oppilaiden hyvinvoinnin ja motivaation tukemiseen. Hankkeen verkkosivuille pääset tästä.

 ULA-työpaketit

Hanke rakentuu kolmesta työpaketista, joissa yhdistyvät opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen tutkimusperustaisesti. Työpakettien avulla saadaan myös uutta ajankohtaista tutkimustietoa opetusalan asiantuntijuudesta, yhteistyöstä ja elinikäisestä oppimisesta.

1. Asiantuntijuusverkostot ja uusi opettajuus

Pidempikestoisia yhteistyöhankkeita koulujen ja opettajankoulutusyksiköiden välillä.

2. Koulukokeilut 

Lyhyempiä yhteistyö- ja kehittämishankkeita, joissa koulutuksen asiantuntijat ja opettajaopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia hankkeen teemoihin liittyviä projekteja yhteistyökouluilla

3. Joustava opettajanpätevyys / kaksoiskelpoisuus 

Hankkeessa kehitetään aineenopettajille suunnattuja peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja eli POM-opintokokonaisuutta, jotka mahdollistavat aineenopettajien pätevöitymisen luokanopettajiksi.

Openflix - Opettajien asiantuntijuus jakoon

Hankkeen tavoitteena on paitsi kehittää opettajien perus- ja täydennyskoulutusta edellä mainittujen työpakettien kautta, myös tiedottaa ja tuoda esille toimivia ja kiinnostavia koulu- ja yhteistyökokeiluja sekä toimia keskustelun herättäjänä opetusalan asiantuntijuutta koskevissa teemoissa. Tätä varten hankkeen aikana kehitetään Openflix-verkkopalvelu, joka tuottaa ja kokoaa hankkeen teemoihin liittyvää materiaalia videoista ja oppimateriaaleista blogiteksteihin.

Yhteistyö ja koordinointi

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, ja sen yhteistyöyliopistot ovat Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeessa on lisäksi lukuisa määrä muita yhteistyökumppaneita, kuten järjestöjä ja kouluja. Hankkeen ohjausryhmässä on yhteistyöyliopistojen edustajien lisäksi Vanhempainliiton ja Suomen opettajaksi opiskelevien liiton edustajat.

In English

Lisätietoja:

uuttaluova.fi

Professori Mirja Tarnanen, mirja.tarnanen@jyu.fi

Lehtori Emma Kostiainen,  emma.kostiainen@jyu.fi

Projektitutkija Teppo Toikka, teppo.t.toikka@jyu.fi

Projektitutkija Vili Kaukonen, vili.v.kaukonen@jyu.fi

Projektitutkija Anne Martin, anne.martin@jyu.fi

ULA_logo.png

Hallituksen kärkihanke logo fi lila RGB.jpg      OKM_FiSve_LM_MV_logot_ISO.JPG   OKF-kunniamerkki-toimintamalli.png                                                                                            

 

jyu-vaaka-kaksikielinen.jpg     Helsingin_yliopisto.vaaka.png          TaY_logo_RGB_70mm.png     Oulunyliopisto.fin.png

In English