31.07.2018

Lukemisen ja laskemisen sujuvuusongelmat

Hankkeessa tutkitaan lukemisen ja aritmetiikan taitojen sujuvuuden kehitystä sekä sujuvuusongelmien taustaa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa taitojen sujuvuuden kehityksestä ja kehityksen ongelmista sekä matematiikan ja lukemisen vaikeuksien päällekkäistymisestä. (Aro, Koponen)

Tutkimushankkeen nimi

Lukemisen ja laskemisen sujuvuusongelmat

Ulkopuolinen rahoittaja 

Suomen Akatemia 277340; 9/2014-8/2018

Hankkeen esittely

Tutkimus on osoittanut, että lukemisen ja aritmetiikan taitojen oppimisen erityisvaikeudet koskevat usein samoja lapsia. Ongelmien päällekkäistymisen taustatekijät ymmärretään kuitenkin vielä huonosti. Sujumattomuus, eli hitaus, on tyypillinen piirre sekä lukemisen että matematiikan erityisvaikeuksissa, ja voi haitata pahoin menestystä opinnoissa. Taitojen sujuvuuteen on kuitenkin kiinnitetty varsin vähän huomiota, erityisesti näiden ongelmien päällekkäistymistä tutkittaessa.

Hankkeessa tutkitaan lukemisen ja aritmetiikan taitojen sujuvuuden kehitystä sekä sujuvuusongelmien taustaa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa taitojen sujuvuuden kehityksestä ja kehityksen ongelmista sekä matematiikan ja lukemisen vaikeuksien päällekkäistymisestä. Kolmesta osatutkimuksesta ensimmäinen kohdentuu sujuvuusongelmien päällekkäistymiseen, toinen lukemisen ja aritmetiikan sujuvuuden kehitykseen ja kolmas lukemisen ja aritmetiikan taidoiltaan sujumattomien lasten tehokkaaseen tukemiseen koulussa.

Asiasanat

lukemisvaikeus, matematiikan oppimisvaikeus, sujuvuus, komorbiditeetti, oppimisvaikeus

Tutkijat

Mikko Aro (PI)

Tuire Koponen

Yhteistyö

  • Lynn Fuchs, Vanderbilt University, USA
  • Douglas Fuchs, Vanderbilt University, USA
  • George Georgiou, University of Alberta, Canada
  • Chris Donlan, University College London, UK
  • Kaisa Aunola, Jyväskylän yliopisto, Finland
  • Heikki Lyytinen, Jyväskylän yliopisto, Finland