19.06.2017

Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä

Tutkimushankkeen nimi

Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE)

Ulkopuolinen rahoittaja

Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto 2015-2017 (-2020)

Hankkeen kotisivu 

www.jyu.fi/childcare

Hankkeen esittely

Tutkimushankkeessa pureudutaan tasa-arvon toteutumiseen kuntien päivähoito- ja esiopetuspalveluissa sekä lastenhoidon tukien järjestelmässä. Siinä analysoidaan, miten nykyinen palvelujärjestelmä ja sen kunnallinen vaihtelu suuntaavat vanhempien lapsen hoidon ratkaisuja ja eri palvelumuotojen käyttöä sekä tämän myötä lasten varhaiskasvatukseen osallistumista.  Samalla kun lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus painottaa varhaiskasvatuksen merkitystä, valtio ja lukuisat kunnat tukevat kotihoitoa ja muita kunnallisten palvelujen ulkopuolisia hoitomuotoja taloudellisin tuin. Käytännössä hoitopalvelujen järjestämisessä ja lastenhoidon tuissa onkin huomattavia eroja kuntien välillä. Lapsenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen käytön lisäksi hankkeessa tutkitaan syksystä 2015 velvoittavaksi säädetyn esiopetuksen toteuttamista eri kunnissa. Hanke selvittää alueellista sekä perheiden, vanhempien ja lasten välistä tasa-arvoa.  Tutkimus toteutetaan kymmenen, erikokoisen ja eri puolilla Suomea sijaitsevan kunnan alueella monimenetelmäisenä seurantatutkimuksena. Tietoa kerätään varhaiskasvatuksen ja perheiden palvelujen tuottajilta, vanhemmilta, ja lapsilta sekä varhaiskasvatuksen palvelunohjauksen arjen tilanteissa. Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä siihen osallistuvien kuntien kanssa, ja sen tavoitteena on konkreettiseen palvelujen kehittäminen.

Asiasanat

varhaiskasvatus, esiopetus, lastenhoidon tukijärjestelmä, lapsen hoidon ja kasvatuksen ratkaisut, tasa-arvo

Tutkijat

Maarit Alasuutari (hankkeen johtaja)
maarit.alasuutari@jyu.fi
+358408053513

Anu Kuukka, Johanna Mykkänen, Eija Räikkönen

Tohtorikoulutettavat

 Anna Siippainen

Yhteistyötahot

  • Prof. Kirsti Karila, Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula
  • Prof. Katja Repo, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
  • Suomen Kuntaliitto
  • Lapsiasiainvaltuutettu
  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto