24.10.2017

Kliininen toiminta


Psykologian laitoksella toimiva Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka järjestää eri psykoterapiasuuntausten mukaisia psykoterapeuttikoulutuksia. Ne toteutetaan täydennyskoulutuksina ja niiden toteuttamista sääntelee valtioneuvoston asetus 1120/2010.

Lisätietoja:
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutus

Täydennyskoulutus

Tiedekunnassa toteutetaan aktiivisesti aikuiskoulutusta yhteistyössä muun muassa Normaalikoulun, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Avoimen yliopiston ja yliopiston eri ainelaitosten kanssa.

Esimerkkejä ovat mm.
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (APO),
yliopiston henkilökunnalle suunnatut yliopistopedagogisesti painotetut kasvatustieteen ja
aikuiskasvatustieteen perusopinnot (YPE, 25 op),
Opetustoimen hallinto ja johtaminen -perusopinnot (25 op) ja
aineopinnot (35 op, Koulutusjohtamisen instituutti).