01.03.2017

Tutkimus, koulutus- ja kehittämisyhteistyö

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimusryhmät toimivat kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa ulkoisen hankerahoituksen hankkimisessa ja tieteellisten julkaisujen kirjoittamisessa.

Tiedekunnassa toteutetaan monenlaista tutkimus-, koulutus- ja kehittämisyhteistyötä alueen koulujen, päiväkotien ja erilaisten hyvinvointi- ja psykologisia palveluja tuottavien toimijoiden kanssa. Muun muassa opinnäytteisiin liittyvät tutkimus- ja kehittämisprojektit ovat tästä esimerkkeinä.

Tiedekunta ja sen laitokset tekevät lisäksi tiivistä yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Muut kasvatustieteiden tiedekunnat ja laitokset, opettajankoulutuslaitokset, psykologian laitokset Psykonet-verkoston kautta, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Normaalikoulu, Koulutuksen tutkimuslaitos, Avoin yliopisto, ammattikorkeakoulut, erityisesti JAMK, ammattiopistot, erityisesti JAO, EduFutura -verkosto ja Suomalainen musiikkikampus ovat vakiintuneita yhteistyökumppaneita. Näiden lisäksi Niilo Mäki Instituutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, CampusFi, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske), perheneuvolat sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen hallinto ovat tiedekunnan kumppaneita eri yhteyksissä.

Osa yhteistyöstä tähtää käytäntöjen ja toimintakulttuurien kehittämiseen erilaisten kokeilujen ja interventoiden muodossa. Tulevaisuuden kasvatus-, oppimis- ja työympäristöt, osallistavan, yhteistoiminnallisen ja ilmiöpohjaisen opiskelun kokeilut kouluissa ja päiväkodeissa, varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen ja teknologiaa hyödyntävien käytänteiden kokeilut ovat näistä onnistuneita esimerkkejä.