28.12.2018

Yli­opis­to­pe­da­go­gi­set opin­not 10 op, Mo­du­le in uni­ver­si­ty pe­da­go­gy, 10 cre­dits

Yli­opis­to­pe­da­go­gi­set opin­not I, 10 op

Syksyllä 2019 järjestetään 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot. Kasvatustieteiden tiedekunta toteuttaa opinnot henkilöstökoulutuksena Jyväskylän yliopiston opetusta antavalle henkilöstölle.

Rehtorin 10.12.2010 tekemän päätöksen mukaan 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot tai niihin rinnastettavat opinnot ovat ne yliopistopedagogiset opinnot, jotka yliopiston johtosäännön mukaisesti edellytetään niiltä professorin, yliopistonlehtorin, yliopistotutkijan ja yliopistonopettajan tehtävään otettavilta henkilöiltä, joiden työsuhde alkaa 1.8.2012 tai sen jälkeen. Opintojen on oltava suoritettuina viimeistään kahden vuoden kuluttua työsuhteen aloittamisesta.

 Syyskuussa 2019 alkavien opintojen (10 op) lähijaksojen aikataulu on seuraava:

  • 3.-4.9.2019
  • 1.- 2.10.2019
  • 30.10.- 31.10.2019
  • 26.- 27.11.2019

Opintojen suorittaminen edellyttää läsnäoloa edellä mainittuina ajankohtina. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on myös, että opintoihin valittavalla on opetus- tai ohjaustehtäviä YPE-opintojen aikana.

Opintoihin valitaan 24 osallistujaa. Opinnot tulee sisällyttää laitoksen esimiehen suostumuksella omaan työsuunnitelmaan. Etusijalla opintoihin ovat professorin, yliopistonlehtorin, yliopistotutkijan ja yliopistonopettajan tehtävissä toimivat, joilla on työsuunnitelmassa merkittävästi opetustehtäviä ja joiden edellytetään suorittavan em. johtosäännössä mainitut 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot.  

Hakuaika huhtikuu 2019.

HAKULOMAKE Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=236460

Yliopistopedagogiikka I (YPE 10) koostuu

  • YPPP110 Yliopisto-opetuksen ja -oppimisen teoreettiset perusteet (5 op)
  • YPPP121 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I (5 op)

Opintojaksot on esitelty tarkemmin opetussuunnitelmassa.


Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Kati Hemminki
puh. 040 805 3763, kati.hemminki (at)jyu.fi
Koulutuspalvelut, Ruusupuisto 2B

Lehtori Anita Malinen
puh. 040 8053643, anita.malinen(at)jyu.fi
Kasvatustieteiden laitos, Ruusupuisto 3D
 

Mo­du­le in uni­ver­si­ty pe­da­go­gy, 10 cre­dits (Applica­tion Pe­riod: April 2019), including English-speaking group

The University of Jyväskylä will offer a module in university pedagogy, 10 credits (yliopistopedagogiset  opinnot) for teaching staff in autumn 2019. The module will be implemented by the Faculty of Education.

Altogether 24 participants will be selected to the studies, including one English-speaking group (8 participants). The schedule for contact periods is following:

  • Contact period 1: 3.-4.9.2019
  • Contact period 2: 1.- 2.10.2019
  • Contact period 3: 30.10.- 31.10.2019
  • Contact period 4: 26.- 27.11.2019

Attendance in contact periods is compulsory. Participants selected to the studies are expected to have teaching or student counselling tasks during the autumn term 2019. Preference will be given to those who work as professors, university lecturers or university teachers and who are required to complete studies in university pedagogy (10 credits). Studies in university pedagogy must be included in the work plan and accepted by the head of the department. 

Next application period in spring 2019. Apply: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=236460

For further information, please contact:
Lecturer Anita Malinen
Tel. 040 8053643, e-mail: anita.malinen (at)jyu.fi

Education Coordinator Kati Hemminki
kati.hemminki (at)jyu.fi