27.11.2018

Yliopistopedagogiset opinnot II, 15 op

Lokakuussa 2018 on mahdollista hakea 15 opintopisteen laajuisiin yliopistopedagogisiin opintoihin, jotka ovat jatkoa aiemmin järjestetyille 10 opintopisteen yliopistopedagogisille opinnoille. Kasvatustieteiden tiedekunta toteuttaa opinnot henkilöstökoulutuksena Jyväskylän yliopiston opetusta antavalle henkilöstölle.

Tammikuussa 2019 alkavien opintojen (15 op) lähijaksojen aikataulu:

  • ti-ke 22.-23.1.2019
  • ke-to 20.-21.2.2019
  • ma-ti 25.-26.3.2019
  • ke-to 24.–25.4.2019

Opintojen suorittaminen edellyttää läsnäoloa edellä mainittuina ajankohtina. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on myös, että opintoihin valittavalla on opetus- tai ohjaustehtäviä opintojen aikana. Opintoihin valitaan 24 osallistujaa. Opinnot tulee sisällyttää laitoksen esimiehen suostumuksella omaan työsuunnitelmaan. Edellytyksenä opintoihin on aiemmin suoritetut 10 opintopisteen laajuiset yliopistopedagogiset opinnot.  

HAKU: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=233456

Hakuaika opintoihin päättyy 31.10.2018 klo 15.