14.01.2019

Pääpuhujat

Pidemmät puhujaesittelyt tulossa pian.

Professor Emeritus Thomas Kirkwood

Newcastle University Institute for Ageing, UK
Individual ageing: how much is biological?


Tutkijatohtori Milla Saajanaho

Jyväskylän yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus
Elämäntavoitteet ja hyvinvointi vanhuudessa


PsT Sirkkaliisa Heimonen

Ikäinstituutin toimialapäällikkö
Vanhuuden voimavarat


Professor Ingmar Skoog

Department of Psychiatry and Neurochemistry at Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg, Sweden
The changing face of old age - Experience from the H70-studies over half a century


Akatemiatutkija Sari Stenholm

Kansanterveystiede, Kliininen laitos, Turun yliopisto
Eläköitymisen vaikutus ihmisten aktiivisuuteen ja hyvinvointiin


Professori Kaisu Pitkälä

geriatrian dosentti, Helsingin yliopisto
Yksinäisyys ja yhteisöllisyys vanhuudessa


Professori Marjaana Seppänen

Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, Helsingin yliopisto
Sosiaaliset suhteet elämän päättyessä


Professor Susanne Iwarsson

Active and Healthy Ageing Research Group, Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden
Stay put, modify or move? On housing, health and disability along the process of ageing


Professori Virpi Timonen

Trinity College Dublin, Irlanti
Vanhat ihmiset hoivan tuottajina