22.12.2016

Esitelmäehdotusten lähettäminen

Kirjoittamisen tutkimuksen päivien työmuotoja ovat itsenäiset esitelmät ja puheenvuorot, temaattiset työpajat ja posterit. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Abstraktista on käytävä ilmi, millä kielellä esitelmä pidetään.

Itsenäiset esitelmät ja puheenvuorot: Tieteellisen esitelmän lisäksi voi tarjota puheenvuoroa, joka käsittelee vapaamuotoisemmin kirjoittamisen muutokseen ja murrokseen liittyviä teemoja. Abstraktista on käytävä ilmi, kumman tyyppisestä esityksestä on kyse. Abstraktin laajuus on korkeintaan 300 sanaa viitteineen. Esitelmän tai puheenvuoron pituus on 15 minuuttia.

Temaattiset työpajat: Työpajat ovat pituudeltaan 90 minuuttia, ja niissä esitetään 15 minuutin mittaisia esityksiä tai puheenvuoroja, jotka liittyvät temaattisesti toisiinsa. Lisäksi varataan aikaa keskustelulle. Työpajan järjestäjää pyydetään lähettämään yleiskuvaus, jonka maksimipituus on 500 sanaa. Tästä yleiskuvauksesta on käytävä ilmi työpajan esitysten otsikot esitysjärjestyksessä sekä puhujien nimet. Mikäli työpaja hyväksytään, pyydetään esitelmän pitäjiä lähettämään 300 sanan abstrakti omasta esityksestään.

Posterit: Posterien tulee olla kokoa A0. Posterien abstraktien on oltava enintään 300 sanaa, mukaan lukien viitteet.

Abstraktit tulee jättää 15. helmikuuta 2017 mennessä. Hyväksymiskirjeet lähetetään viimeistään 1.4.2017, ja ilmoittautuminen päiville alkaa 1.4.2017.