31.01.2017

Abstraktien jättö

Kielitieteen päivien työmuotoja ovat suullinen esitelmä, posteri sekä työpaja.

Suullinen esitelmä: Abstraktin sanamäärä tulee olla korkeintaan 300 sanaa. Suullisten esitelmien kesto on 30 minuuttia (20 minuuttia esitelmään ja 10 minuuttia keskusteluun).

Posteri: Abstraktien laajuus on korkeintaan 300 sanaa. Posterin maksimikoko on A0 (posteriseinäkkeen koko on 130 cm korkeus x 97 cm leveys).

Työpaja: Työpajat ovat useammasta samaan teemaan liittyvästä esitelmästä koostuvia kokonaisuuksia, joiden pituus voi olla joko 90 tai 180 minuuttia. Työpajan järjestäjää pyydetään lähettämään yleiskuvaus, jonka maksimipituus on 500 sanaa. Tästä yleiskuvauksesta on käytävä ilmi työpajan esitysten otsikot (mutta ei esiintyjien nimiä). Mikäli työpaja hyväksytään, pyydetään esitelmän pitäjiä lähettämään 300 sanan abstrakti omasta esityksestään.

 

Abstraktin jättämiseen tarvitaan abstrakti-ID, jonka voi pyytää lomakkeen avulla. Kirjauduttuasi sisään järjestelmään, täytä pyydetyt kentät ja lisää abstrakti sille varattuun kohtaan. Täytettyäsi sekä yhteystiedot että abstraktin tiedot, tallenna lomake ja esikatsele abstrakti ennen lähettämistä. Huomaathan, että abstraktia ei voi muokata lähettämisen jälkeen.

 Abstraktit tulee jättää 15.2.2017 mennessä.

Esitysten hyväksymispäätökset lähetetään sähköpostitse 1.4.2017 mennessä, jolloin tapahtuman verkkosivuilla avataan myös sähköinen ilmoittautumislomake.