16.12.2016

2. kiertokirje

XLIV Kielitieteen päivät 2017 Jyväskylässä 18.–20.5.2017 

 

XLIV Kielitieteen päivät järjestetään to–la 18.–20.5.2017 Jyväskylässä. Päivien teemana on Suomi 100 vuotta – näkökulmia kielentutkimuksen historiaan ja tulevaisuuteen. Toivotamme siksi tervetulleiksi erityisesti Suomea, suomen kieltä/kieliä ja suomalaista kielitiedettä käsittelevät sekä niitä laajempiin konteksteihin sitovat esitykset ja työpajat. 

Konferenssin kutsutut puhujat ovat Heikki Paunonen (emeritusprofessori, Tampereen yliopisto) ja John Joseph (Edinburghin yliopisto).

Esityksen keskeisenä teemana voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Suomalaisen kielentutkimuksen historia ja sen suhde muun maailman kielitieteelliseen ajatteluun: mistä vaikutteita on saatu, miten suuntaukset ovat tulleet Suomeen tai mitä suomalainen kielitiede on antanut muulle maailmalle?
  • Suomalaiset kielentutkijat – tai suomalaisen kielitieteen klassikoiksi nousseet teokset.
  • Nyky-Suomi ja nykysuomalainen monikielinen todellisuus; miten kielitiede ottaa kantaa – vai tulisiko sen ottaa kantaa – tämän hetken keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin?
  • Suomen kieli: miksi on tärkeää tutkia nimenomaan suomea ja mitä sen tutkimus voi kielitieteelle antaa? 

Esityksien aihetta ei ole kuitenkaan rajattu päivien teemaan, vaan tervetulleita ovat myös muita aiheita käsittelevät esitelmät, posterit ja työpajat.

Suullinen esitelmä: Abstraktin sanamäärä tulee olla korkeintaan 300 sanaa. Suullisten esitelmien kesto on 30 minuuttia (20 minuuttia esitelmään ja 10 minuuttia keskusteluun).

Posteri: Abstraktien laajuus on korkeintaan 300 sanaa. Posterin maksimikoko on A0 (posteriseinäke: 130 cm korkeus * 97 cm leveys).

Työpaja: Työpajat ovat useammasta samaan teemaan liittyvästä esitelmästä koostuvia kokonaisuuksia, joiden pituus voi olla joko 90 tai 180 minuuttia. Työpajan järjestäjää pyydetään lähettämään yleiskuvaus, jonka maksimipituus on 500 sanaa. Tästä yleiskuvauksesta on käytävä ilmi työpajan esitysten otsikot. Mikäli työpaja hyväksytään, pyydetään esitelmän pitäjiä lähettämään 300 sanan abstrakti omasta esityksestään.

 

ESITELMÄEHDOTUSTEN LÄHETTÄMINEN

Ehdotuksia voi jättää verkkolomakkeella. Seuraa lomakkeen ohjeita. Abstraktien jättö päättyy 15. helmikuuta 2017. Hyväksynnästä ilmoitetaan 1. huhtikuuta 2017 mennessä.

Kielitieteen päivien pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kielitieteen päivien yhteydessä järjestetään Kirjoittamisen tutkimuksen päivät ke–to 17.–18.5.2017. Myös Langnet järjestää tapahtuman yhteydessä ohjelmaa.

Toukokuun loppu on Jyväskylässä poikkeuksellisen vilkas majoituskuukausi, joten varaa majoituksesi ajoissa. 

Tervetuloa! 

Voit lähettää postia järjestäjille osoitteeseen ktp2017@jyu.fi