AgoraXLIV Språkvetenskapsdagarna

18. - 20.5.2017


Jyväskylä universitet

XLIV Språkvetenskapsdagarna

Finland 100 år – Perspektiv på språkforskningens historia och framtid

XLIV Språkvetenskapsdagarna arrangeras den 18-20 maj 2017 i Jyväskylä, Finland. Temat är Finland 100 år – Perspektiv på språkforskningens historia och framtid. Med anledning av detta välkomnar vi i synnerhet sektionsföredrag och workshoppar om Finland, finska språket och finländsk språkvetenskap och föredrag som behandlar dessa ämnen i större kontexter.