21.12.2016

2. utskicket

XLIV Språkvetenskapsdagarna 2017 i Jyväskylä

18-20.5.2017

 

XLIV Språkvetenskapsdagarna arrangeras den 18-20 maj 2017 i Jyväskylä i Mellersta Finland. Temat är Finland 100 år – Perspektiv på språkforskningens historia och framtid. Vi välkomnar därför i synnerhet sektionsföredrag och workshoppar om Finland, finska språket/språken i Finland samt finländsk språkvetenskap. De nämnda områdena kan också med fördel sättas i vidare kontexter.  Inbjudna plenarister är Heikki Paunonen (professor emeritus, Tammerfors universitet) och John Joseph (University of Edinburgh).

Centrala teman för föredragen kan utgöras av till exempel följande områden:

  • Finländsk språkforskningshistoria och dess förhållande till språkvetenskapligt tänkande runt om i världen: Varifrån har man tagit intryck; hur har olika inriktningar kommit till Finland eller vad har den finska språkvetenskapen gett övriga världen?
  • Dagens Finland och landets nuvarande mångspråkiga verklighet; hur tar språkvetenskapen ställning och borde den överhuvudtaget ta ställning till aktuella och centrala samhälleliga och pedagogiska frågor?
  • Finska språket: Varför är det viktigt att bedriva forskning om finskan och vad kan forskningen bidra med till språkvetenskapen?
  • Finländska forskare - eller verk som har blivit klassiker inom finländsk språkvetenskap

Temana för föredragen är ändå inte avgränsade till dagarnas huvudteman, utan även föredrag, postrar samt workshoppar om andra ämnen välkomnas. 

Muntligt föredrag: Abstract bör omfatta högst 300 ord. Tiden för de muntliga föredragen är 30 minuter (20 minuter för föredraget samt 10 minuter för diskussion).

Poster: Abstract bör omfatta högst 300 ord. Maximistorlek för postern är A0 (posterskärm: höjd 130 cm * bredd 97 cm)

Workshop: Workshopparna består av helheter med flera föredrag om samma tema. Tiderna för workshopparna är antingen 90 eller 180 minuter. Arrangörerna av workshopparna ombeds skicka in en översiktlig beskrivning omfattande högst 500 ord.  Beskrivningen ska innehålla rubrikerna för föredragen på workshoppen. Om förslaget för workshoppen godkänns ombeds föredragshållare skicka in abstract på 300 ord om sina egna föredrag.

 

INSICK AV FÖREDRAGSFÖRSLAG

Förslag kan lämnas med en elektronisk blankett. Följ blankettanvisningarna. Inlämning av abstract slutar 15. februari 2017. Om godkännande meddelas senast 1. april 2017.

Huvudspråken på Språkvetenskapsdagarna är finska, svenska och engelska.

I samband med Språkvetenskapsdagarna arrangeras Kirjoittamisen tutkimuksen päivät ons - tors 17.–18.5.2017.

Även Langnet ordnar program under dagarna.

I slutet av maj brukar det vara mer en vanligt med hotellgäster i Jyväskylä, så det är bra att boka logi i god tid.

Välkommen! 

Du kan skicka e-post till arrangörerna på adressen ktp2017@jyu.fi