10.03.2017

Inskick av abstrakt

Arbetsformerna vid Språkvetenskapsdagarna utgörs av muntliga föredrag, postrar och workshoppar.

Muntligt föredrag: Abstract bör omfatta högst 300 ord. Tiden för de muntliga föredragen är 30 minuter (20 minuter för föredraget samt 10 minuter för diskussion).

Poster: Abstract bör omfatta högst 300 ord. Maximistorlek för postern är A0 (posterskärm: höjd 130 cm * bredd 97 cm)

Workshop: Workshopparna består av helheter med flera föredrag om samma tema. Tiderna för workshopparna är antingen 90 eller 180 minuter. Arrangörerna av workshopparna ombeds skicka in en översiktlig beskrivning omfattande högst 500 ord.  Beskrivningen ska innehålla rubrikerna för föredragen på workshoppen. Om förslaget för workshoppen godkänns ombeds föredragshållare skicka in abstract på 300 ord om sina egna föredrag.

För att lämna in abstract behöver man ett abstract-ID som man får via blanketten. När du loggat in dig i systemet fyller du i blanketten och lägger till abstractet på anvisat ställe. Efter du fyllt i dina kontaktuppgifter och abstract lagrar du blanketten och förhandsgranskar abstractet innan du skickar in ditt förslag. Observera att abstractet inte kan bearbetas efter att det skickats in. 

Abstract ska inlämnas senast 15.2.2017.

Beslut om godkända förslag skickas per e-post senast 1.4.2017 då också en elektronisk anmälningsblankett öppnas på Språkvetenskapsdagarnas webbsida.