05.06.2018

Call for Papers

Miestutkimuspäivät, Jyväskylä pe 24.8.2018

Suomen Miestutkimuksen Seura (SuMS), Jyväskylän yliopiston Sukupuolentutkimuksen oppiaine sekä Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkijoiden verkosto Kantti järjestävät valtakunnalliset Miestutkimuspäivät pe 24.8.2018 Jyväskylän yliopistolla. Tapahtuma alkaa klo 11.30 miestutkimuksen nykytilaa käsittelevällä tutkijapaneelilla. Iltapäivällä järjestetään työryhmiä, joissa tutkijat, jatko-opiskelijat ja graduntekijät esittelevät miehiin, poikiin ja maskuliinisuuksiin liittyviä tutkimuksiaan. Tapahtuma on yksipäiväinen. Tarkemmat ohjelma- ja aikataulutiedot päivitetään myöhemmin.

Miestutkimuspäivien työryhmiin haetaan nyt esitelmöitsijöitä. Tervetulleita ovat kaikenlaiset miehiin, poikiin ja maskuliinisuuksiin liittyvät tutkimukset, alustukset, näkökulmat ja puheenvuorot. Esitelmät voivat keskittyä yhtä hyvin teoreettisiin tai metodologisiin kysymyksiin, empiirisiin tutkimustuloksiin tai vaikkapa tutkimussuunnitelman- tai idean esittelyyn. Emme rajaa esitelmäehdotuksia myöskään mihinkään tiettyyn teema-alueeseen, vaan toivomme esityksiä mies- ja maskuliinisuustutkimuksen eri aihealueilta.

Pyydämme lähettämään otsikon ja lyhyen abstraktin (max 300 sanaa) työryhmäesitelmästäsi 13.6.2018 mennessä, osoitteisiin Hanna.L.Ojal(a)uta.fi ja timo.a.m.aho(a)jyu.fi Tiedot hyväksytyistä esitelmistä ilmoitetaan viimeistään 20.6.2018.

Esityksen enimmäispituus on 30 min, josta noin 10 min varataan keskustelulle ja kysymyksille.

Tapahtuma on avoin ja maksuton. Tervetuloa kaikki aiheesta kiinnostuneet!