Työryhmät

Sessio I: Hyvinvointi, terveys, elämäntavat, tulkinnat (sali: RUU D 101 Juho, pj. Timo Aho)

13.45-14.10 Elisa Tiilikainen, Marjaana Seppänen, Hanna Ojala & Ilkka Pietilä: Vaimo, lapset ja
harrastusporukka? Ikämiesten sosiaalisia saattueita paikantamassa
14.10-14.35 Kirsti Suoranta: Yksin asuvien ikääntyvien miesten sosiaaliset verkostot. Läheissuhteet
sosiokulttuuristen muutosten valossa
14.35-15.00 Henri Hyvönen: Omasta työhyvinvoinnista huolehtimisen merkitys miesten puheessa
tauko
15.15-15.40 Taru Slutbäck: Miesten parempia elämäntapoja edistävien ja rajoittavien tekijöiden
analysointi: skitsoanalyyttinen näkökulma
15.40-16.05 Mira Roine et al: Toimiva mies vai kohtalon koura. Esimerkkejä työikäisten miesten
toimintakyvyn tukemisesta
16.05-16.30 Hannu Sirkkilä: Miesten erityisherkkyys
16.30-16.45 Tomi Mikkola: Luusereita vai sankareita? Miesten identiteettineuvottelua
mielenterveysongelmaisen puolison kumppaneina

Sessio II: Nimeämisen käytäntöjä, mieheyden politiikkaa (sali: RUU C 101 Lucina, pj. Jiri
Nieminen)

13.45-14.15 Jyrki Pöysä: 1800-luvun suurmieselämäkerrat kansallisen kertomuksen elementteinä
14.15-14.45 Sofia Kotilainen: Isänperintöä? Suvun perintönimet suomenkielisellä maaseudulla n. 1700-2000
14.45-15.15 Tuija Saresma: Ihmissuhdeblogista inceleihin. Maskulinistinen ideologia internet-keskusteluissa
tauko
15.30-16.00 Jarmo Jantunen & Samu Kytölä: Kansalaiskeskustelua homoista ja uskonnosta Suomi24:ssä
16.00-16.30 Toni Kosonen, Leena Penttinen, Johanna Annala & Marita Mäkinen: Yliopisto-opiskelijamiehet ja opintojen edistämiseen liittyvät yhteiskunnalliset odotukset

Sessio III: (Iso)isyyttä, poikuutta, mieheyttä, metodologiaa (sali: RUU E 314 Isa, pj. Hanna Ojala)

13.45-14.10 Arttu Salo: Isyys ja alkoholi
14.10-14.35 Isto Turpeinen: Tanssivat työpajat – isät ja pojat
14.35-15.00 Susi Nousiainen: Kohti eettistä miesohjaajuutta teatterissa
tauko
15.15-15.40 Ilkka Pietilä, Hanna Ojala, Elisa Tiilikainen & Marjaana Seppänen: Mitä on miesryhmän mieserityisyys?
15.40-16.05 Laura Mankki: Siivoustyötä tekevien maahanmuuttajataustaisten miesten maskuliinisuuksien rakentuminen yksilö- ja ryhmähaastatteluissa
16.05-16.30 Marta Choroszewicz & Ingrid Biese: A researcher or a woman? Gender dynamics in interviewing men in different national contexts
16.30-16.45 Hanna Ojala & Ilkka Pietilä: Isoisyyden käytännöt ja yhteiskuntaluokka

Abstraktit