Uses of the past – Menneisyyspolitiikat

Uses of the past – Menneisyyspolitiikat

9.-10.11.2017

Jyväskylä, Finland

Uses of the past – Menneisyyspolitiikat

9. - 10.11.2017, Jyväskylä

Photo credit: Jyväskylän yliopisto/Avoimen tiedon keskus/Tiedemuseo.

“Uses of the Past – Menneisyyspolitiikat” symposium brings together researchers who explore the intersections of the past, present and future. The symposium is open to experts from wide variety of academic fields. The working languages of the symposium are Finnish and English.

Confirmed speakers include Ulf Zander (Lund University), Leena Kurvet-Käosaar (University of Tartu), Kuisma Korhonen (University of Oulu), Jan Löfström (University of Helsinki) and Saija Kaskinen (University of Eastern Finland).

The symposium invites scholars to present papers which critically engage with the following topics

 • the political uses of the past in creating meanings in the present and for the future
 • the use of personal and cultural narratives and visual representations in reproducing the past
 • the interactions of micro and macro levels in politics of the past
 • cultural memory and belonging and the intersections of politics of memory and politics of belonging
 • affectivity, belonging and the past
 • the use of nostalgia in constructing the present and the future.

There will also be a separate workshop for doctoral students arranged prior to the symposium on November 8th 2017.

 

Symposium ”Menneisyyspolitiikat – Uses of the Past” tuo yhteen eri tieteenalojen tutkijoita, joiden kiinnostus kohdistuu menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden risteyskohtiin. Symposiumin kielinä ovat suomi ja englanti.

Symposiumin kutsuttuina puhujina ovat Ulf Zander (Lundin yliopisto), Leena Kurvet-Käosaar (Tarton yliopisto), Kuisma Korhonen (Oulun yliopisto), Jan Löfström (Helsingin yliopisto) ja Saija Kaskinen (Itä-Suomen yliopisto).

Toivotamme tervetulleiksi esitelmiä, jotka käsittelevät seuraavia teemoja

 • menneisyyden poliittinen käyttö nykyisyyden ja tulevaisuuden merkityksellistämisessä
 • menneisyyttä tuottavat henkilökohtaiset ja kulttuuriset kertomukset ja visuaaliset esitykset
 • mikro- ja makrotasojen vuorovaikutus menneisyyspolitiikoissa
 • menneisyys, muisti ja muistaminen kuulumisen ja kiinnittymisen politiikoissa
 • affektiivisuus menneisyyden rakentamisessa
 • nostalgia nykyisyyden ja tulevaisuuden konstruoinnissa.

Symposiumia edeltävänä päivänä 8.11.2017 järjestetään väitöskirjantekijöille suunnattu työpaja. 

 

Organizers

Logobannerhankkeetfinal.JPG

The symposium is funded by

logobannerrahoittajatfinal.JPG