University of Jyväskylä

9.-10.11.2017Jyväskylä, Finland

Uses of the past – Menneisyyspolitiikat

9.-10.11.2017

Jyväskylä, Finland

Uses of the past – Menneisyyspolitiikat

9. - 10.11.2017, Jyväskylä

Uses of the Past – Menneisyyspolitiikat symposium brings together researchers who work at the intersections of the past and the present. The symposium is open to experts from wide variety of academic fields in Finnish and in English.

Possible themes include (but are not restricted to)

 •  the political uses of the past in creating meanings in the present
 • the use of personal and cultural narratives and visual representations in reproducing the past
 • the interactions of micro  and macro levels in politics of the past
 • cultural memory and belonging and the intersections of politics of memory and politics of belonging
 • affectivity, belonging and the past
 • the use of  nostalgy in  constructing the present and the future.

There will also be a separate workshop for doctoral students arranged prior to the symposium on November 8th 2017.

 

Symposium Menneisyyspolitiikat – Uses of the Past kutsuu tutkijoita, joiden tutkimus kohdistuu menneisyyden ja nykyisyyden risteyskohtiin. Symposium on avoin eri tieteenalojen edustajille. Symposiumin kielinä ovat suomi ja englanti. Mukana kaksi kansainvälistä key note -luentoa.

Mahdollisia teemoja ovat

 • menneisyyden poliittinen käyttö nykyisyyden merkityksellistämisessä
 • menneisyyttä tuottavat henkilökohtaiset ja kulttuuriset kertomukset ja visuaaliset esitykset
 • mikro- ja makrotasojen vuorovaikutus menneisyyspolitiikoissa
 • menneisyys, muisti ja muistaminen kuulumisen ja kiinnittymisen politiikoissa
 • affektiivisuus menneisyyden rakentamisessa
 • nostalgia nykyisyyden ja tulevaisuuden konstruoinnissa.

Symposiumia edeltävänä päivänä 8.11.2017 järjestetään väitöskirjantekijöille suunnattu työpaja. 

The symposium is funded by