Esittely

Työryhmien aikataulu on julkaistu ja löytyy täältä.
Konferenssin työryhmien abstraktit löytyvät puolestaan täältä.

The timetable of the workshops is out and can be found here.
The abstracts of the workshops are here.

Politiikan tutkimuksen päivien 2017 teemana on viime vuosikymmeninä koettu merkittävä politiikka-paradigman muutos hyvinvointivaltiosta uusliberalismiin. Läntisissä teollisuusmaissa, erityisesti pohjoismaissa, tämä on merkinnyt radikaalia siirtymää siinä mitä koetaan toivottavaksi ja mahdolliseksi tavoitella poliittisessa päätöksenteossa. Markkinoistamisen ideologia on kaventanut poliittisen päätöksenteon alaa ja läpäissyt päätöksenteon ja toiminnan käytäntöjä. Samanaikainen hallinnon monitasoistuminen on monimutkaistanut tilivelvollisuussuhteita ja samentanut päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Myös kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, puolueiden, etujärjestöjen ja muiden perinteisten vaikutuskanavien luonne on muuttunut. Sen sijaan pr-toimistojen ja kansainvälisten konsulttiyritysten rooli on Suomessakin korostunut läpinäkyvyyden ja perinteisen asiantuntijuuden kustannuksella. Tämä muutos on kaventanut kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, ja onkin kysytty, onko nyt siirrytty post-demokratiaan. Päivien teemana on arvioida tätä viime vuosikymmenten kehitystä ja miettiä sen merkitystä demokratian toteutumisen kannalta.

Päivien pääesitelmän pitää Palermon yliopiston professori Antonino Palumbo, joka on mielenkiintoisella tavalla tulkinnut muutosta hyvinvointivaltion kasvun vaiheista uusliberalismin nousuun ja leviämiseen vallitsevaksi politiikkaparadigmaksi. Hän on tuottanut laaja-alaista tulkintaa governance-ideologian ja käytäntöjen muotoutumisesta ja niiden merkityksestä demokratian toteutumiselle. Tämän kautta hänen työssään mahdollistuu myös uuden, osallistavan hallinnan merkityksen arviointi ja tulkinta sekä demokratian tilan arviointi.

Päivät jatkuvat pääesitelmän jälkeen paneelikeskustelulla samaisesta aiheesta. Vuosi 2017 on itsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuosi. Myös tämä antaa aihetta keskusteluun ja suomalaisen demokratian tilan arviointiin politiikan tutkimuksen kannalta.

Informaatiota on tarjolla myös päivien Facebook-sivulla.

The Annual Conference of he Finnish Political Science Association is organized at the University of Jyväskylä on 9.-10. March 2017. The conference theme ”From the Welfare State to Neoliberalism – from Democracy to Post-Democracy?” will be introduced in a keynote by professor Antonino Palumbo from the University of Palermo and discussed in a special panel. 

Additional information on the final program and other practical matters will be posted on this page. Follow us on Facebook.