9. Aktivismien teoriat, työkalut ja tulevaisuudet _ Theories, Tools and Futures of Activisms.pdf