11.05.2017

Työryhmäkutsu / Call for Workshops

Työryhmäkutsu

Sukupuolentutkimuksen päivien 2017 työryhmien haku on päättynyt. Kiitos kaikille ehdotuksensa lähettäneille. Käymme ehdotukset läpi ja julkistamme työryhmät maanantaina 15.5.

--

Työryhmiä toivotaan sukupuolentutkimuksen kaikilta aloilta sekä laaja-alaisesti erityisesti ajan ja ajallisuuden teemoihin liittyen mutta ei niihin rajoittuen.  Työryhmäesityksissä (150-300 sanaa) tulee käydä ilmi työryhmän teema sekä puheenjohtaja(t) yhteystietoineen (organisaatio ja sähköposti).

Työryhmien kieli voi olla suomi, englanti tai ruotsi. Ryhmät kokoontuvat torstaina, perjantaina ja lauantaina. Järjestävä taho muokkaa aikataulut niin, että työryhmät jakautuvat tasaisesti kaikille konferenssipäiville.

Työryhmäehdotukset pyydetään lähettämään 13.4 mennessä (alkuperäinen DL 31.3.2017) osoitteeseen: spt2017@jyu.fi

 

Lisätietoja konferenssisihteeriltä: spt2017@jyu.fi

 

 

Call for session proposals is closed

Thank you to all interested. Workshops will be announced May 15th.

--

The general theme of the conference is times and temporality of gender. We encourage submissions from a wide variety of perspectives and from all disciplines. Session proposals (150-300 words) should include following information: the topic of the proposed session, short abstract, the chair(s) and their contact information (affiliation and e-mail address).

Session proposals should be send to the address spt2017@jyu.fi  by April 13th (orginal DL 31st of March) 2017.

Further information: Please contact conference secretary: spt2017@jyu.fi