Kutsutut puhujat

Sirma Bilge

Bilge

Sirma Bilge on sosiologian professori Université de Montreal -yliopistossa. Hän perusti ja johti Montrealin yliopistojen yhteisen etnisyyden tutkimukseen tutkimusinstituutin (CEETUM) intersektionaalisuuteen erikoistunutta jaosta vuosina 2005–2010. Tutkimustyössään Bilge tarkastelee rodun, etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisuuden ja luokan luomien sosiaalisten rakenteiden intersektioita, kiinnittäen erityistä huomiota siihen miten kansallinen ja etninen samuus ja toiseus näyttäytyy sukupuolen ja seksuaalisuuden sääntelynä. Parhaillaan käynnissä oleva tutkimushanke analysoi intersektionaalisuuden avulla miten neoliberalismi kesyttää vastarintaa tarjoavat akateemiset tiedonmuodot.

Bilge on julkaissut yli 20 vertaisarvioitua artikkelia ranskaksi, englanniksi ja turkiksi.  Paljon huomiota ovat herättäneet “Intersectionality Undone” (DuBois Review, 2010) ja “Beyond Subordination and Resistance: An Intersectional Approach to the Agency of Veiled Muslim Women” (Journal of Intercultural Studies, 2010). Vuonna 2016 Bilgeltä ilmestyi kirja Intersectionality (Polity Press, 2016), jonka hän on kirjoittanut yhdessä Patricia Hill Collinsin kanssa.

Sirma Bilgen kotisivut
Academia.edu-sivu

 

John Tosh

Professori John Tosh (Roehampton University, London) on yksi tärkeimmistä maskuliinisuuden historian kehittäjistä, ja vaikuttanut sen vakiintumiseen osaksi sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimusta. Hän on erikoistunut Iso-Britannian 1800-luvun historiaan sekä sukupuolen ja etenkin maskuliinisuuden määrittelyihin. Aiemmissa tutkimuksissaan hän on tarkastellut mm. viktoriaanisen ajan kotia ja osoitti, että vaikka kotitaloutta on pidetty 1800-luvulla naisten alueena, kodin ja kotitalouden merkitys oli suuri myös miesten ja yhteiskunnan kannalta. Viime vuosina Tosh on kiinnostunut etenkin imperialismin historiasta tavallisten brittien näkökulmasta. Tosh on myös tunnettu historian teorian kehittäjä, ja hän opettaa sekä teoriaa että historiantutkimuksen metodeja.

Viimeisimmissä julkaisuissaan Tosh on jatkanut keskustelua maskuliinisuuden historian merkityksestä, paikasta ja suunnista (esim. “The History of Masculinity: an Outdated Concept?”, 2011). Tärkeimpiä teoksia sukupuolihistorian alalta ovat Manliness and Masculinities in Nineteenth-Century Britain: Essays on Gender, Family and Empire (2005) sekä yhdessä Karen Hagemannin ja Stephen Dudinkin kanssa toimitettu teos Masculinities in Politics and War: Gendering Modern History (2004). Tosh on kirjoittanut myös historiankirjoituksen historiaa sekä menetelmäkirjallisuutta, ja opettaa historiantutkimuksen menetelmiä. Vuonna 2015 ilmestyi hänen uusia historiantutkimuksen menetelmiä käsittelevästä teoksestaan jo viides painos: The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. Tosh on esittänyt, että nykyajan kansalaisuuteen kuuluu krittinen historiallinen ajattelu. Sen vuoksi hän pitää historiantutkijoiden tehtävänä julkaista tutkimustuloksiaan vaihtelevilla foorumeilla ja muodoissa, joissa ne ovat laajasti tavoitettavissa.

John Toshin kotisivut

 

akshay khanna

akshay khanna on New Delhiläinen sosiaaliantropologi, aktivisti, teatterintekijä ja amatöörikokki. Hän on alkujaan oikeustieteilijä ja työskennellyt the Lawyers Collective -kansalaisjärjestössä New Delhissä. Tämän jälkeen hän on suorittanut maisterin tutkinnon lääketieteellisestä antropologiasta ja tohtorintutkinnon sosiaaliantropologiasta Edinburghin yliopistossa. khanna on toiminut sosiologian lehtorina Lancasterin yliopistossa, tutkijana Institute of Development Studies’ssa ja itsenäisenä konsulttina kansainvälisen kehitysyhteistyön ja ihmisoikeuksien parissa. Työskennellessään IDS:ssa akshay loi Seksuaalisuus ja Kehitys -ohjelman (Sexuality and Development Programme) ja oli tärkeänä vaikuttajana siihen, että ohjelma laajeni koskemaan myös seksuaalisuuden poliittista taloutta, lakia koskevia kysymyksiä, lainmukaisuutta ja perustuslaillisuutta sekä aiheita, jotka liittyvät rotuun, valtioon ja fundamentalismiin. akshay johti myös filosofista, poliittista ja analyyttista ”Unruly Politics” lähestymistapaa ja samannimistä kurssia. akshayn ensimmäinen kirja 'Sexualness' (2016, New Text) kertoo queer-aktivismista Intiassa ja tarjoaa teoreettisen kehyksen tarkastella seksuaalisuutta muusta kuin Eurooppalaisesta ja Pohjois-Amerikkalaisesta näkökulmasta käsin. akshayn tämänhetkinen tutkimus liittyy poliittisen auktoriteetin eroottisuuteen ja tottelemattomaan politiikkaan. Hän on myös yksi ohjaajista RAPT:ssa (Research Activism Performance and Theatre), joka kehittää teatteria tutkimusmetodina.

akshay khanna on UniPID:n kutsuttuna puhujana "Tackling with Temporalities, Cultures and Locations of 'Gender' and 'Development': From Global Sisterhood to Queer Dystopias" -työryhmässä