11.07.2017

Tutkimuspalvelupäivät 2017 Työpajat

Tutkimuspalvelupäivien ohjelmaan kuuluu kaksi työpajasessiota. Trackien 1-7 molempien sessioiden työpajat ovat samanteemaisia keskenään. Voit valita työpajasi samasta trackista tai eri trackeista mielenkiinnon mukaan. Kaikki työpajat järjestetään Agora-rakennuksessa.Työpajojen tulostettava versio ja tarkemmat kuvaukset löytyy täältä.

 

1. työpajat klo 13.30-15.00.

Track

Track

Pre-award1--

Track

Pre-award 2

Track -

Post-award

Track -

Katsaus tulevaan

Track -

Yrittäjyys ja

innovaatiot

Track -

Kansainvälisyys

Track -

Tutkimuksen

arviointi ja

open science

 

 

Työpajan nimi

1. How to support researchers who want to apply for ERC grants2. Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

3. Keskitettyjen hankepäällikkö/ projektikoordinaattori- palveluiden perustaminen:
kokemuksia Aalto yliopistosta, Helsingin yliopistosta ja Turun yliopistosta

4. Yliopistojen rakenne ja toimintaympäristö muuttuvat. 

Millaisena näet tutkimuspalvelut vuonna 2025?

5. Yrittäjyys

6. Liike on lääkettä -

Ammatillinen kehittyminen, kansainvälisyys ja liikkuminen

7. Aineistonhallinnan suunnittelu ja sen tukipalvelut8. Kokemuksia koulutusviennistä – juridiikkaa ja eksotiikkaa9. Miten ja millä välineillä kohdennat tutkimusrahoitusviestintää?

Tila

Ag C231

Ag Beeta

Ag Delta Ag Gamma Ag Alfa Ag C513.1. Työpajan vetäjä johdattaa ryhmän aulasta tähän tilaan. Ag C232 Ag C132

Ag C131

Työpajan vetäjät ja

kommentaattorit

 

Elina Humala (JY), Janne Salo (ERCEA), Pilvi Toppinen (HY) Suomen Akatemia: Sanna Marjavaara, Päivi Messo, Jyrki Hakapää Floora Ruokonen (HY), Soile Haverinen (TY) ja Aalto yliopiston edustaja Antti Ruotoistenmäki (Aalto) ja Riikka Raitio (Aalto) Tj, FT Tuomo Sipola, CAP Data Technologies Oy Tuija Koponen (JY) ja Anu Tiilikainen-Tervaniemi (JY) MInna Ahokas (CSC), Mari Elisa Kuusniemi (HY) ja Antti Auer (JY) Visa Hiltunen (JY)

Maria Maunula (TY), Janika Luukinen (OY), Sirpa Saariaho (TY)

 

Teema lyhyesti The aim is to consider how to best support researchers in applying for ERC. Ajankohtaista Akatemiasta. Ohjelmaa tarkennetaan myöhemmin. Työpajassa käydään yhteistä keskustelua koordinaatiopalveluiden keskittämisestä ja mahdollisista muista tavoista kehittää koordinaatiopalveluita sekä käydään läpi teemaa esimerkkien kautta. Työpajassa keskustellaan kiristyvästä kilpailusta ulkopuolisesta rahoituksesta, hallinnollisen työn lisääntymisestä, yliopistojen määrän mahdollisesta vähentymisestä ja palveluhenkilöstön työn fokusoimisesta.

Työpajassa käydään läpi start-up yrityksen problematiikkaa.

 

Työpaja esittelee esimerkein ja kokemuksien kautta hallintohenkilöstölle tarkoitettuja ammatillista kehittymistä tukevia kansainvälisiä liikkuvuusrahoituksia. Työpajassa käsitellään aineistonhallinnan suunnittelua ja siihen liittyviä tukipalveluita. Käsitellään koulutusvientiprojekteissa ilmenneitä juridisia ja käytännöllisiä haasteita sekä niiden ratkaisemista. Työpajassa pohditaan kokemuksien kautta, miten tutkimusrahoitusviestintää tutkijoille voidaan parantaa eri tavoin kohdentamalla. Pohditaan viestintävastuun jakamista ja eri viestintäkanavien mahdollisuuksia ja ongelmia.
Kenelle suunnattu Grant writers, advisors for basic research funding and other interested experts    Akatemian rahoitusta hakevien kanssa työskenteleville    Työpaja on tarkoitettu projektipäälliköille ja -koordinaattoreille sekä kaikille tutkimuspalveluiden suunnittelusta kiinnostuneille. Kaikille jotka ovat  kiinnostuneita visioimaan ammattikuntamme ja toimenkuviemme tulevaisuutta.

Innovaatiotoimintaa ja sen rahoitusta tukevat henkilöt sekä muut yritystoiminnasta kiinnostuneet

Liikkuvuusrahoituksista kiinnostuneille ja heille joilla on jo niistä kokemusta     Tutkimuksen palveluiden edustajat sekä datanhallinnan tukipalveluista kiinnostuneet  Lakimiehille ja koulutusviennin parissa käytännössä toimiville    Työpaja on kohdennettu organisaatioiden rahoitusviestinnästä vastaaville ja muille aiheesta kiinnostuneille.

 

 2. työpajat, klo 15.30-17.00

Track

Track -

Pre-award1------

Track -

Pre-award 2

Track -

Post-award

Track -

Katsaus tulevaan

Track -

Yrittäjyys ja

innovaatiot

Track -

Kansainvälisyys

Track -

Tutkimuksen

arviointi ja

open science

 

 

 

Työpajan nimi 10. Why do we need grant writers - or do we 11. Säätiöt täydentävän tutkimusrahoituksen instrumenttina

12. On kysymys rahasta - budjetoinniin ja talousraportoinnin sudenkuopat


Tämä työpaja on täynnä, valitsethan jonkun muun työpajan!

13. Yhdessä enemmän: ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen TKI-palvelujen yhteistyön mahdollisuudet 14. Commercialization of research based software solutions 15.Yliopistojen tavoitteet ja toimenpiteet tutkimuksen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. 16. Tutkimustietovaranto -virran tuomaa 17. How to provide admistrative support for managing ERC grants 18. Avoin tiede ja korkeakoulujen yritysyhteistyö

Tila

Ag Alfa

Ag C132 Ag Gamma Ag Beeta Ag C133 Ag C234 Ag C232 Ag C231 Ag Delta

Työpajan vetäjät ja

kommentaattorit

Stina Boedeker(TaY), Jörg Langwaldt (TTY), Claudia Dell´Era (Aalto)

Marko Aittola (JY), Sirpa Aalto (OY) Sanna Boman (JY) ja Johanna Pitkänen (JY) Anne Ilvonen (Karelia AMK) ja Soile Haverinen (TY) Spencer Walker (Uni Utah) & Riikka Reitzer (JY) Ilkka Virtanen (TTY), Tiina Vihma-Purovaara (OKM), Riitta Keinänen (UEF) Timo Taskinen (JY), Walter Rydman (CSC), Jukka Haapamäki (OKM) ja Hanna-Mari Puuska (CSC) Marja Hennessy (ERCEA) & Janne Salo (ERCEA) Eeva Nyrövaara (HY), Maarit Haataja (HY), Pauli Laitinen (Aalto) ja Seliina Päällysaho (SeAMK)
Teema lyhyesti The objective of the workshop is to increase the understanding of preaward staff on grant writing services through team work and dialogue. Invited speakers pitch on the topic ”How do Finnish organisations use  grant writing services?”. Grant writers in practice - is an interaction with the audience to present case studies where the participants team up to find solutions to scenarios reproducing common problems in the daily work of grant writers. Pohditaan miten yliopistot voivat hyödyntää säätiöiden tarjoamia mahdollisuuksia täydentävän rahoituksen lähteenä. Kartoitetaan mihin eri tarkoituksiin säätiörahoituksia on mahdollista hakea ja löytyykö tapauksia joita ei ole kyetty hyödyntämään. Keskustellaan myös säätiöiden asettamista reunaehdoista hakemuksille ja niiden vaikutuksista suunnittelu-/ hakuprosesseille.
Lisäksi pohditaan apurahatutkijan asemaa ja  perusrahoituksen ja säätiöiden rahoituksen käyttöä toisiaan tukevina elementteinä. Viimeisenä teemana on miettiä mitkä ovat tutkijoiden/ryhmien kannustimet ulkopuolisen rahoituksen hakemiselle säätiöiltä.
Työpajassa käydään läpi muutamien eri rahoittajien case-tapauksia.Tilaisuudessa keskustellaan myös budjetoinnin ja raportoinnin mahdollisista ”sudenkuopista” Työpajassa esitetään AMKien ja yliopistojen TKI-väelle tehdyn kyselyn tulokset, joihin pureudutaan yhdessä osallistujien kanssa. Työpajan tavoitteena on kerätä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä ja sopia niiden toteuttamisesta.     How University of Utah supports commercialization of software. Case study Software Development Center, Technology & Venture Commercialization, Uni Utah. Tutkimuksen globaalit valta-asemat horjuvat. Kiinassa tuotetaan julkaisuja jo yhtä paljon kuin USA:ssa. Miten suomalaiset yliopistot kehittävät tutkimuksen kansainvälisyyttä ja vastaavat kansainvälisen tutkimusympäristön muutoksiin? OKM:n uusissa kansainvälistymis-linjauksissa odotetaan yliopistojen laativan kansainvälinen toimenpidesuunnitelma v. 2020 mennessä. Millaisia toimenpiteitä suunnitelmiin yliopistot ovat kehittämissä?
Työpajassa kuullaan alustukset OKM:n, UEF:n ja TTY:n näkemyksistä ja suunnitelmista toimenpidekokonaisuuksiksi ja keskustellaan ryhmissä eri yliopistojen toimenpiteistä tutkimuksen kansainvälistämiseksi.
Suunnitellun valtakunnallisen tutkimustietovarannon tavoitteena on koota yhteen julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimus-infrastruktuureita, tutkijoita, hankkeita/projekteja sekä tutkimusryhmiä koskevia metatietoja ja välittää niitä eteenpäin tiedon hyödyntäjille. Työpajassa käsitellään mm. tutkimustietovarannon käyttötapauksia sekä sen tuottamia mahdollisuuksia tiedontuottajille ja hyödyntäjille.    The aim is to consider grant management, reporting, amendments and audits for FP7 and H2020 ERC grants. What is expected from the PI and what is expected from the grant management staff; what are common mistakes and points that need clarification.    Työpajassa selvitetään, miten korkeakoulut voivat vastata sekä avoimen tieteen vaatimuksiin että kaupallistamisen paineisiin. Miten tutkimusaineistoja voidaan avata yritysten hyödynnettäviksi? Mitä tarkoittaa avoin innovaatio korkeakoulusektorilla?
Kenelle suunnattu Pre-award staff Henkilöille jotka työssään ovat tekemisissä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen suunnittelussa, kehittämisessä, neuvonnassa sekä suunnittelu- ja hakuvaiheen tukitoimissa.       Erityisesti hankkeen toteutusvaiheen toimijoille. Myös muille, joita asia kiinnostaa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkimuksen tukipalvelujen yhteistyöstä ja sen kehittämisestä kiinnostuneet Technology transfer and business development experts Tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisestä ja korkeakoulujen strategisesta kehittämisestä kiinnostuneille. Henkilöille, jotka ovat työssään käsittelevät tai hyödyntävät tutkimusta koskevia metatietoja (mm. julkaisut, aineistot, infrastruktuurit, hankkeet). To those who work with project accounting and cost reporting, and also to those who work with project contract issues.    Henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluu innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön tukeminen sekä muille yritystoiminnasta ja avoimesta tieteestä kiinnostuneille