24.08.2018

Esitelmäkutsu

Esitelmä- ja työryhmäehdotuksien vastaanotto on päättynyt!

Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylässä 28.–29.9.2018. Päivät järjestää puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kanssa. 

Haemme nyt esitelmä- ja työryhmäehdotuksia Vuorovaikutuksen tutkimuksen päiville.  Päiville ovat tervetulleita ihmisten välistä vuorovaikutusta eri konteksteissa tarkastelevat puheenvuorot ja työryhmät. Eri tieteenaloilta ja työelämästä tulevat puheenvuorot ovat tervetulleita. Esitelmä voi käsitellä esimerkiksi:

  • vuorovaikutussuhteita
  • ryhmiä, tiimejä ja yhteisöjä
  • johtamisviestintää
  • esiintymistä ja julkista puhumista
  • vaikuttamista ja argumentointia
  • poliittista viestintää
  • kulttuurienvälistä viestintää
  • vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiä
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä
  • viestintäkoulutuksen kysymyksiä.

 

Esitelmät voivat olla teoreettisia tai metodologisia pohdintoja, empiiristen tutkimusten esittelyä, näkökulmia puheviestinnän opetukseen, työelämän näkökulmiin tai vaikkapa viestinnän eettisten kysymysten tarkastelua.

Esitelmäehdotusten pituus on 250–300 sanaa. Päivien järjestelytoimikunta kokoaa ehdotetuista esitelmistä sopivia työryhmäkokonaisuuksia. Työskentelykieli on suomi, mutta yksittäisten esitelmien kieli voi olla myös englanti tai ruotsi.

Voit myös ehdottaa työryhmää tutkimuspäiville. Työryhmäehdotuksiin tulee kuulua 3-4 esitelmää, joita yhdistää jokin yhteinen teema, näkökulma tai nimittäjä. Työryhmäehdotukseen tulee sisällyttää tiivis, noin 200 sanan mittainen kuvaus työryhmää kuvaavasta, yhteisestä aiheesta sekä noin 200 sanan mittaiset tiivistelmät työryhmään kuuluvista puheenvuoroista.

Lähetä esitelmä- tai työryhmäehdotuksesi 18.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen vvpaivat2018(at)jyu.fi. Liitäthän ehdotukseen mukaan yhteystietosi. Päiville hyväksytyistä esityksistä ja työryhmistä ilmoitetaan hakijoille kesäkuun aikana.