Työryhmät

Perjantai 28.9.2018

TYÖRYHMÄT I klo 14.00 - 15.15

 

Teknologiavälitteinen vuorovaikutus työelämässä: Työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia viestintäteknologiasta eri konteksteissa

Puheenjohtaja: Anu Sivunen, Jyväskylän yliopisto

Tila: F205

 • Tasapainoilua henkilökohtaisen ja ammatillisen välillä – toimittajien yksityisyyden ja julkisuuden hallinta sosiaalisessa mediassa. Marika Paaso, Jyväskylän yliopisto
 • Viestintäteknologian merkitys työn ja muun elämän rajankäynnissä. Jonna Leppäkumpu, Jyväskylän yliopisto
 • Työyhteisön sisäisen sosiaalisen median merkitys työelämän vuorovaikutussuhteille ja verkostoille. Kaisa Laitinen, Jyväskylän yliopisto

 

Sosiaalityö vuorovaikutuksen kontekstina

Puheenjohtaja: Laura Asunta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Tila: F106

 • Jännitteet sosiaalialan asiakastyössä. Hanna Nykänen, Jyväskylän yliopisto
 • Asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden odotuksia ja käsityksiä palveluviestinnästä. Laura Asunta, Jyväskylän yliopisto & Anne Laajalahti, Infor / Management Institute of Finland MIF Oy 
 • Toimijuudet sosiaalipalveluiden asiakasraadissa. Leena Mikkola & Laura Asunta, Jyväskylän yliopisto

 

Vuorovaikutuksesta opettaminen ja oppiminen

Puheenjohtajat: Johanna Järvelin-Suomela, Tampereen yliopiston kielikeskus ja Riikka Järvelä, Helsingin yliopiston kielikeskus

Tila: F105

 • Vuorovaikutusosaamisen kehittämisen ryhmä nuorille miehille – pilottitutkimusten tuloksia. Ira Virtanen, Tampereen yliopisto
 • Oppimisvaikeudet dialogin sisältönä. Kati Tikkamäki, Tampereen yliopisto
 • Pedagoginen kosketus opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksessa äänenkäyttöä opetettaessa. Anne Alanne, Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Tampereen yliopisto

 

TYÖRYHMÄT II klo 15.45 - 17.00

 

Vuorovaikutus, osallisuus ja hyvinvointi I

Puheenjohtaja: Melisa Stevanovic, Helsingin yliopisto

Tila: F106

 • Terveyssuunnitelma yhteisenä toimintana työterveystarkastuksissa. Elina Weiste, Työterveyslaitos
 • Näkyykö kuntoutusideologia vuorovaikutuksessa? Tapaustutkimus Klubitalon siirtymätyöohjelmasta. Taina Valkeapää, Helsingin yliopisto
 • Osallisuus ja yhteisen päätöksenteon edistäminen mielenterveyskuntoutuksessa. Melisa Stevanovic, Helsingin yliopisto
 • Luottamuksen haasteet osallisuuden esteenä epätyypillisessä vuorovaikutuksessa. Camilla Lindholm, Helsingin yliopisto

 

Teoreettisia ja tutkimuksellisia näkökulmia ryhmä- ja tiimiviestintään

Puheenjohtaja: Mitra Raappana, Jyväskylän yliopisto

Tila: F105

 • Systeemiteoria ja ryhmätutkimus - suuntia. Tomi Laapotti & Mitra Raappana, Jyväskylän yliopisto
 • Towards a shared multilingual competence: Creative language practices in distributed team interaction. Malgorzata Lahti & Margarethe Olbertz-Siitonen, Jyväskylän yliopisto
 • Mikä tekee tiimistä tiimin? Mitra Raappana, Jyväkylän yliopisto

 

Sosiaalinen media ja virtuaalisuus työelämän viestinnässä

Puheenjohtaja: Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto

Tila: F205

 • Johtajuus kasvokkaisessa ja teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa startupissa ja monikansallisessa yrityksessä: etnografinen näkökulma työelämäviestintään.Tiina Räisänen, Jyväskylän yliopisto
 • Twitter suomalaisten yritysjohtajien viestintävälineenä. Pekka Isotalus & Sanna Ala-Kortesmaa, Tampereen yliopisto
 • Vuorovaikutus sanomalehtien Facebook-sivuilla / Social interaction on newspapers’ Facebook pages. Margareta Salonen, Jyväskylän yliopisto

 

LAUANTAI 29.9.2018

TYÖRYHMÄT III klo 11.00 - 12.15

 

Näkökulmia työelämän vuorovaikutukseen

Puheenjohtaja: Sari Rajamäki, Jyväskylän yliopisto

Tila: F205

 • Digital documenting practices in workplace training interaction. Riikka Nissi, Tampereen yliopisto & Esa Lehtinen, Jyväskylän yliopisto
 • Työyhteisöön kuuluminen vuorovaikutuksena. Sari Rajamäki, Jyväskylän yliopisto
 • Aktiivinen ja monikanavainen johtamisviestintä edistää luovaa vuorovaikutusta virtuaalisessa työssä. Iris Humala, Tampereen yliopisto

 

 

Vuorovaikutuksen ei-inhimilliset toimijat

Puheenjohtaja: Tomi Laapotti, Jyväskylän yliopisto

Tila: C5

 • Vuorovaikutuskumppanina autonominen algoritmi. Marko Siitonen, Jyväskylän yliopisto
 • Ei-inhimillisen toimijuuden jäljillä: sairaalajohtoryhmien kokouksista koottua. Tomi Laapotti, Jyväskylän yliopisto
 • Täältä klikataan – Digitaalisen sovelluksen ja professionaalisen puheen vuorovaikutusta mobiiliteknologian käyttöönottokoulutuksessa. Liisa Kääntä, Vaasan yliopisto

 

TYÖRYHMÄT IV klo 13.00 - 14.15

 

Haastavasta haitalliseen vuorovaikutukseen: kokemuksia, tulkintoja ja merkityksenantoja

Puheenjohtajat: Maija Gerlander, Jyväskylän yliopisto ja Sanna Herkama, Turun yliopisto

Tila: C5

 • Seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen peruskoulussa. Sanna Herkama, Miia Sainio, Elisa Poskiparta, & Christina Salmivalli, Turun yliopisto
 • Työpaikan kiusaamissuhteen vakauttaminen. Sini Tuikka, Jyväskylän yliopisto
 • Johtajien oikeudet ja velvollisuudet työyhteisön vaikeiden konfliktien yhteydessä. Salme Korkala, Jyväskylän yliopisto
 • Vuorovaikutussuhteessa toimimisen dilemmat hankalissa ja konfliktiherkissä aiheissa. Maija Gerlander, Jyväskylän yliopisto & Mikko Hautakangas, Tampereen yliopisto

 

Vuorovaikutuksesta opettaminen ja oppiminen II

Puheenjohtajat: Johanna Järvelin-Suomela, Tampereen yliopiston kielikeskus ja Riikka Järvelä, Helsingin yliopiston kielikeskus

Tila: F205

 • Mitä vuorovaikutusosaaminen on? Johanna Järvelin- Suomela, Tampereen yliopiston kielikeskus & Riikka Järvelä, Helsingin yliopiston kielikeskus
 • Digitaalisuuden merkitys vuorovaikutusosaamisessa. Janne Niinivaara, Helsingin yliopiston kielikeskus
 • Talängslan hos universitetsstuderande - Hur upplever studenterna sin talängslan? Åsa Mickwitz, Helsingfors universitet, Språkcentrum
 • Mitä työelämän vuorovaikutussuhteista tulisi opettaa ja miten? Piia Jokiranta, Anna Kuitunen, Tampereen yliopiston kielikeskus & Maija Peltola, Tampereen yliopisto