Doctoral Dissertation

24.8.2018 M.A. Anna Siippainen (Facul­ty of Educa­tion and Psyc­ho­lo­gy, Department of Education)

Time:

24.8.2018 12:00 — 15:00


Location: Seminaarinmaki , S212
M.A. Anna Siippainen defends her doctoral dissertation in Early Childhood Education "Sukupolvisuhteet, hallinta ja subjektifikaatio: Etnografinen tutkimus lasten ja aikuisten suhteista vuorohoitopäiväkodissa".

Opponent Docent Anna-Maija Puroila (University of Oulu) and Custos Professor Maarit Alasuutari (University of Jyväskylä). The doctoral dissertation is held in Finnish.