Doctoral Dissertation

7.6.2019 FM Maria Kautonen (Faculty of Humanities and Social Sciences, Swedish)

Time:

7.6.2019 12:00 — 15:00


Location: Seminaarinmaki , M103
FM Maria Kautonen defends her doctoral dissertation in Swedish "Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt tal på olika färdighetsnivåer".

Opponent Professor Hanna Lehti-Eklund (University of Helsinki) and Custos senior lecturer Mikko Kuronen (University of Jyväskylä, Department of Languages and Communication).

The doctoral dissertation is held in Swedish.

More information

Maria Kautonen

Doctoral student

Department of Languages and Communication

maria.e.e.kautonen@jyu.fi