University of Jyväskylä

Dissertation: 9.3.2018 VTL Katri Viitasalo (Faculty of Humanities and Social Sciences, Social Work)

Start date: Mar 09, 2018 12:00 PM

End date: Mar 09, 2018 03:00 PM

Location: Ulappa-sali, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

VTL Katri Viitasalo defends her doctoral dissertation in Social Work ”Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista” (Aspirations and capability set of mothers. A conceptual study on mothers´ financial capabilities). Opponent Professor Eeva Jokinen (University of Eastern Finland) and custos Professor Aila-Leena Matthies (University of Jyväskylä). The doctoral dissertation is held in Finnish.

VTL Katri Viitasalo defends her doctoral dissertation in Social Work ”Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista” (Aspirations and capability set of mothers. A conceptual study on mothers´ financial capabilities). Opponent Professor Eeva Jokinen (University of Eastern Finland) and custos Professor Aila-Leena Matthies (University of Jyväskylä). The doctoral dissertation is held in Finnish. 

More information

Katri Viitasalo
katri.viitasalo@chydenius.fi
040 673 3571
Filed under: