University of Jyväskylä

Dissertation News - Faculty of Social Sciences

Dissertation News - Faculty of Social Sciences

JYUNewsItem Dissertation: 24.2.2018 LL Kari Kähönen (Faculty of Education and Psychology, Psychology)
LL Kari Kähönen defends his doctoral dissertation in Psychology "Uupumisesta hyvinvointiin; työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttinen kuntoutusmalli BALANSSI". Opponent Professor Kirsi Honkalampi (University of Eastern Finland) and Custos Professor Katariina Salmela-Aro (University of Jyväskylä). The doctoral dissertation is held in Finnish.
JYUNewsItem Dissertation: 19 Jan 2018: Adorno´s Tragic Vision (Nivalainen)
M.Soc.Sc. Markku Nivalainen defends his doctoral dissertation in Philosophy ”Adorno´s Tragic Vision". Opponent Lecturer Dr. Karoline Gritzner (Aberystwyth University, Wales) and custos Lecturer Olli-Pekka Moisio (University of Jyväskylä). The doctoral dissertation is held in English.
JYUNewsItem Dissertation: 20.1.2018 Lic.A. Pirjo Lehtovuori (Faculty of Education and Psychology, Psychology)
Lic.A. Pirjo Lehtovuori defends her doctoral dissertation in Psychology ”Psykoterapeutin henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys psykoterapiassa – ja niiden vaikutus tuloksellisuuteen identiteettihaastattelun perusteella” (The significance of the personal characteristics of psychotherapists in psychotherapy and their effect on treatment results based on an identity interview). Opponent Adjunct Professor Henrik Enckell (University of Helsinki) and custos Professor Jaakko Seikkula (University of Jyväskylä). The doctoral dissertation is held in Finnish.