Hakemus tohtorikoulutukseen | Application for admission to doctoral training

Rekisteriseloste | Register description

Huom. maaliskuun 2018 haussa ei voi hakea Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Bio- ja ympäristötieteiden tohtoriohjelmaan, vaikka vaihtoehto virheellisesti näkyykin hakulomakkeella. Lisätietoja: graduate-school@jyu.fi

Please note that during the application period of March 2018, it is not possible to apply for admission to the Doctoral Programme in Biological and Environmental Science at the Doctoral School of the Faculty of Mathematics and Science. The option is erroneously included in the application form. More information: graduate-school@jyu.fi

Henkilötiedot | Personal data
Postiosoite | Postal address Kirjoita tähän osoite, johon haluat vastaanottaa opiskelijavalintaan liittyvää postia | Fill in your postal address. This is the address that the University will use for sending information about the student admission process.
Sukupuoli | Gender   Tietoa käytetään tilastointitarkoituksiin. | Information is used for compilation of statistics.


Koulutustausta | Eligibility
Hakukelpoisuuden antava tutkinto | Qualification Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (maisteri), soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden tohtoriopintoihin. | A relevant master’s degree awarded by a university or a university of applied sciences, or an applicable study programme abroad which in the awarding country gives eligibility for doctoral education.
Osoitatko kielitaitosi kielitestillä tai -tutkinnolla? | Do you demonstrate your language proficiency with a language proficiency certificate?  Missä olet suorittanut viimeisimmän toisen asteen tutkintosi | Where have you completed your most recent upper secondary level degree?   Peruskoulun jälkeinen koulutustaso (esim. lukio/ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). | A general upper secondary education syllabus/matriculation examination or a vocational qualification.


Onko sinulla muita tohtorin- tai maisterintutkinnon suoritusoikeuksia? | Do you have other study rights for doctoral or master’s studies?   Tohtorin- tai maisterintutkinnon suoritusoikeudet muissa yliopistoissa tai Jyväskylän yliopiston tiedekunnissa. | Study rights for doctoral or master’s studies at other universities or at other faculties of the University of Jyväskylä.


Onko sinulla jo tohtorintutkinto? | Do you already have a doctoral degree?   Tohtoritutkinto jostakin muusta yliopistosta tai Jyväskylän yliopiston toisesta tiedekunnasta. | Doctoral degree from some other university or from some other faculty of the University of Jyväskylä.


Hakukohde | Study programme

Valitse tohtorikoulu, johon haluat hakea. Valitse myös tohtoriohjelma, tavoitetutkinto ja opintosuunta (jos valitsemassasi ohjelmassa on opintosuuntia). Tohtoriohjelman, tavoitetutkinnon ja opintosuunnan koodin tulee olla sama (esim. HELTO). | Select the Doctoral School for which you wish to apply. Select the doctoral programme, doctoral degree and specialisation option (if applicable to the selected programme) as well. The code of the doctoral programme, doctoral degree and spesialisation must be the same (e.g. HELTO).

Väitöskirjan kieli | Language of the doctoral dissertation  Väitöskirjan muoto | Format of doctoral dissertation  


Aion suorittaa tohtorintutkinnon | I am going to pursue doctoral studies   Vastaa tämänhetkisen suunnitelmasi perusteella. | Answer according to your current plan.


Liitteet | Attachments
Liitä kaikki dokumentit pdf-formaatissa. Liitetiedostojen yhteenlasketun koon tulee olla alle 15 MB. | Please attach all documents in PDF format. The combined size of attached files must be less than 15 MB.

Varmistahan, että olet täyttänyt kaikki lomakkeen pakolliset punaisella täplällä merkityt kentät. Jos saat virheilmoituksen puuttuvasta tiedosta, tarkista vielä kerran kaikki lomakkeen kentät ennen hakemuksen lähettämistä.

Please make sure that you have filled in all required fields marked with a red dot. If you receive an error message about missing information, check once again all fields of the form before submitting your application.