23.02.2018

Tohtorikoulut, tohtoriohjelmat, tavoitetutkinnot ja opintosuunnat

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu

Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma, HELTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Filosofian tohtori
 • Etnologia ja antropologia
 • Suomen historia
 • Taloushistoria
 • Yleinen historia

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma, KIVTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Filosofian tohtori

 

 

 

 

 

 

 • Englannin kieli
 • Journalistiikka
 • Kulttuurienvälinen viestintä
 • Romaaninen filologia
 • Ruotsin kieli
 • Saksan kieli ja kulttuuri
 • Soveltava kielitiede
 • Suomalainen viittomakieli
 • Suomen kieli
 • Venäjän kieli ja kulttuuri
 • Viestintä

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma, MUTTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Filosofian tohtori
 • Hungarologia
 • Kirjallisuus
 • Kirjoittaminen
 • Museologia
 • Musiikkikasvatus
 • Musiikkiterapia
 • Musiikkitiede
 • Nykykulttuurin tutkimus
 • Taidehistoria
 • Taidekasvatus

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma, SOLTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Filosofian tohtori

Ei opintosuuntia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma, YFITO

Tavoitetutkinnot

Opintosuunnat

 • Filosofian tohtori
 • Yhteiskuntatieteiden tohtori
 •  Filosofia
 • Kehitysmaatutkimus
 • Kulttuuripolitiikka
 • Politiikka
 • Sosiaalityö
 • Sosiologia
 • Yhteiskuntapolitiikka

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulu

Kasvatustieteiden tohtoriohjelma, KASTO

Tavoitetutkinnot

Opintosuunnat

 • Kasvatustieteen tohtori
 • Filosofian tohtori
 • Aikuiskasvatustiede
 • Kasvatustiede
 • Erityispedagogiikka
 • Varhaiskasvatustiede
 • Kasvatustiede (OKL)

Psykologian tohtoriohjelma, PSYTO

Tavoitetutkinnot

Opintosuunnat

 • Psykologian tohtori
 • Filosofian tohtori

Ei opintosuuntia

Kauppakorkeakoulun tohtorikoulu

Taloustieteen tohtoriohjelma, TALTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Kauppatieteiden tohtori

Ei opintosuuntia

Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma, YTTTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Kauppatieteiden tohtori
 • Laskentatoimi
 • Markkinointi
 • Johtaminen
 • Viestinnän johtaminen
 • Yritysten ympäristöjohtaminen
 • Strategia ja yrittäjyys

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu

Liikuntabiologian tohtoriohjelma, LBITO

Tavoitetutkinnot

Opintosuunnat

 • Liikuntatieteiden tohtori
 • Terveystieteiden tohtori
 • Filosofian tohtori
 • Biomekaniikka
 • Liikuntafysiologia
 • Valmennus- ja testausoppi

Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelma, LIITO

Tavoitetutkinnot

Opintosuunnat

 • Liikuntatieteiden tohtori
 • Terveystieteiden tohtori
 • Filosofian tohtori
 • Liikuntapedagogiikka
 • Liikunnan yhteiskuntatieteet
 • Liikuntapsykologia

Terveystieteiden tohtoriohjelma, TERTO

Tavoitetutkinnot

Opintosuunnat

 • Liikuntatieteiden tohtori
 • Terveystieteiden tohtori
 • Filosofian tohtori
 • Fysioterapia
 • Gerontologia ja kansanterveys
 • Liikuntalääketiede
 • Terveyskasvatus

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu

Bio- ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma, BENTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Filosofian tohtori
 • Akvaattiset tieteet
 • Ekologia ja evoluutiobiologia
 • Solu- ja molekyylibiologia
 • Ympäristötiede

Fysiikan tohtoriohjelma, FYSTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Filosofian tohtori

Ei opintosuuntia

Kemian tohtoriohjelma, KEMTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Filosofian tohtori

Ei opintosuuntia

Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma, MATTO

Tavoitetutkinto

Opintosuunnat

 • Filosofian tohtori
 • Matematiikka
 • Tilastotiede