Agora Center

Ajankohtaista

Agora Centerin ajankohtaisia asioita

Agora Centerin tiedotteiden arkisto Agoramediassa:
http://agoramedia.jyu.fi/

Suomalaista lukutaidon opetusinnovaatiota viedään maailmalle
Yli viisikymppisten arki paremmin huomioon palveluntarjonnassa
FT Pertti Hurme uudeksi päätoimittajaksi Human Technology -aikakauslehdelle
Heikki Lyytinen Unesco-professoriksi
PEP-projekti toi uutta tietoa kriisiviestintään
EU FP7, Public Empowerment Policies for Crisis Management
Kaupallistamissopimus: Synesa Solutions Oy tekee sote-suunnittelun pullonkaulat näkyväksi
Synesa Solutions Oy:n nelihenkinen tiimi auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita kehittämään toimintaansa aidosti tietoperusteisesti. Agora Centerin ReMaster -tutkimushankkeessa kehitetty työkalu pystyy analysoimaan isoja tietomassoja, muodostaen kaikesta kirjatusta hoitotiedosta automaattisesti visuaaliset hoitopolkukuvaukset sekä tarjoten monipuolista tilastoinformaatiota toiminnan sujuvuudesta ja pulmien syistä.
Opetusteknologian dosentin arvo Mikko Vesisenaholle
Lea Pulkkinen selvittämään joustavan koulupäivän kehittämistä
BeatCon 29-31.1.2015
Mittaustietoa juoksutekniikan vaikutuksesta nivelkuormituksiin
Boombox elävöittää kampusta
Alakoululaiset testasivat Apua moneen ongelmaan –peliä
Game Internationalization & Cross-markets -seminar 18.12.
e-Education-hankkeet vauhdissa Musicalla 2.12.
Dissertation 13.12. MA Niina Meriläinen
Dissertation 28.11. MA Terhi Tuukkanen
International Project Management day 2014
This free online event features 4 keynotes with live Q&A, over 30 recorded video presentations from experts in their fields, networking with fellow attendees, informational sponsor booths
Agora-päivä 2014: World Usability Day 2014
Katse paljastaa uutta tietoa lukivaikeudesta – aivotutkimuksesta apua
Jyväskylän yliopiston Agora Centerin tutkija PsT Jarkko Hautala tutki visuaalista sanantunnistusta katseen hienovaraisten liikkeiden, ns. mikrosakkadien ja katseen ajelehtimisen avulla. Kyseessä on kansainvälisestikin harvinainen tutkimus, sillä katseen hienovaraisia liikkeitä ei juurikaan ole sovellettu visuaalisen sanantunnistuksen ja lukivaikeuden tutkimukseen.
Musica Learning Hub – News #4 4.9.2014