Agora Center

Maahanmuuttajille suunnattu Ekapeli julkaistu

Lukemistaidoissaan tukea tarvitsevien lasten avuksi kehitetystä Ekapeli-oppimispelistä on julkaistu erityisesti maahanmuuttajalapsille suunnattu versio. Uusi peli ottaa huomioon vieraista kieliryhmistä tulevien ja erityisesti maamme suurimman maahanmuuttajaryhmän eli venäjänkielisten maahanmuuttajalasten ongelmakohtia suomen kielen oppimisessa.

Ekapeli-Maahanmuuttaja -pelissä korostuvat venäjänkielisille lapsille suomen kielessä tyypillisesti vaikeat äänteet, äänteiden kestoerot ja sanojen lukemisen vaiheessa myös vokaaliyhdistelmät. Tällaisia ovat esimerkiksi N, P, R; E-EE; HÖYRY. Muutoin Ekapeli-Maahanmuuttaja perustuu rakenteeltaan jo olemassa olevaan Ekapeli-Yksi-peliversioon. Pelissä edetään pelaajan osaamisen mukaan äänteiden tunnistamisesta tavujen tunnistamisen kautta yksittäisten sanojen lukemiseen. Peliin sisältyy myös suomenkielisten ohjeiden lisäksi venäjänkieliset puhutut ohjeet, jotta harjoitusten tarkoitus ei jäisi pelaajalle epäselväksi. Ekapeli-Maahanmuuttaja -versiota voidaan käyttää kouluopetuksen lisäksi myös kotona.

Ekapeli Maahanmuuttaja -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jonka tavoitteena on kehittää verkkovälitteisesti keinoja maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen tueksi. Hanketta toteuttaa Niilo Mäki Instituutti ja sen toiminta on läheisessä yhteistyössä Ekapeliä kehittävän LukiMat-hankkeen kanssa. Ekapeli on käyttäjille ilmainen tukimuoto, Ekapeli-Maahanmuuttajan ja muut peliversiot saa käytettäväkseen ilmoittautumalla pelin käyttäjäksi osoitteessa https://ekapeli.lukimat.fi. Lisätietoa LukiMat hankkeesta sekä Ekapelistä löytyy osoitteesta http://www.lukimat.fi .

Lisätietoja:
YTM Vesa Rantanen
vesa.t.rantanen@jyu.fi
050-526 5653
Maahanmuuttaja-hankkeen koordinaattori
Niilo Mäki Instituutti

 

https://ekapeli.lukimat.fi