Agora Center

Minustako maisteri? Maisteriklinikka tietotekniikan opiskelijoiden ohjauksen tehostamisessa

Pekka Neittaanmäki, Marja Kankaanranta ja Reeta Neittaanmäki 2004. Koulutuksen tutkimuslaitos ja Agora Center, Agora Learning Laboratory.
Minustako maisteri?

Työelämän paineet ja sen aiheuttama etääntyminen opiskelusta, epätietoisuus tutkintokokonaisuudesta ja ajankäytön hallinta ovat esimerkkejä ongelmista, joita eri alojen opiskelijat kohtaavat opiskelunsa aikana ja etenkin vaiheessa, jolloin opinnot pitäisi saattaa päätökseen. Etenkin nämä kysymykset ovat olleet keskeisellä sijalla, kun Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella aloitettiin loppuvaiheen opiskelijoiden tehostettu opinto-ohjaus niin sanotun maisteriklinikan kautta tammikuussa 2003. Ohjausjärjestelmän kehittämisessä on ollut olennaista tietoverkkojen hyödyntäminen ohjauksen tukena.

Julkaisussa analysoidaan ensimmäisen vuoden kokemuksia ja tuloksia sekä luodaan suuntaviivoja tämän kaltaisen opinto-ohjauksen edelleen kehittämiselle. Tarkoituksena on antaa toimenpide-ehdotuksia tietotekniikan laitoksen kokonaisvaltaisen opinto-ohjausjärjestelmän rakentamiseksi. Julkaisussa rakennetaan myös maisteriklinikkaan osallistuneiden tietotekniikan opiskelijoiden profiilia. Maisteriklinikassa saadut kokemukset ovat arvokkaita tiedonlähteitä korkeakouluopetuksen laadun yleisessä kehittämisessä.

Kirjan tilaukset Koulutuksen tutkimuslaitoksen verkkokaupasta.